Skip to main content

Back to school

– Published 1 September 2015

Härligt att LTHs campus nu är fullt av liv igen! Förra veckan hade vi nöjet att ta emot alla nya studenter vid LTH. När jag strax före klockan åtta förra måndagen begav mig till Kårhusets aula för första omgången kändes luften i trappan utanför tung av spänning och förväntan. Sen följde fyra mottagningar för de olika programmen. Veckan före hade vi tagit emot Internationella Master’s och utbytesstudenter, på onsdagen var det dags i Helsingborg och till sist i går, måndag, Livsmedelsteknik. Kan kanske verka tråkigt att köra samma sak flera gånger? Men jag måste säg att just mottagandet har varit en väldigt positiv upplevelse. Att möta alla dessa förväntansfulla ”unga” människor på väg in i studentlivet. Tack till alla anställda vid LTH som varit engagerade och speciellt studievägledare, programledningar och internationella avdelningen. Att också se det ansvar TLTH tar för introduktionen och Nollningen är imponerande. Stort tack till alla vid TLTH som ger LTHs studenter en så bra start i studentlivet!

Har själv varit igång några veckor, men nu blir det fullt ös. En stor fråga som väntar oss är det fortsatta arbetet med att se över grundutbildningsorganisationen. Prorektor Annika Mårtenssons grupp har fått in 150 sidor remissvar som nu gås igenom och förslaget som skickades ut före sommaren modifieras. Sedan kommer implementeringsfasen där det är viktigt att vi alla hjälper till. Detta för att uppnå de förändringar vad det gäller kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet som jag har efterlyst. Vi måste också på allvar börja diskutera 3+2. En fråga som länge undvikits men som måste upp på agendan!

Vicerektor för forskning Erik Swietlickis arbetsgrupp skickade ut en idéskiss på en ny forskningsorganisation före sommaren. Själv är jag positiv till de tankar som finns och hoppas en sådan organisationsförändring kan hjälpa till att göra LTH mer strategiskt. Den 9 september kl 16.00 är det en öppen hearing i E:A. Hoppas att få se många av er där!

En fråga av stor strategisk vikt för LTH, Lunds universitet såväl som hela Sverige är hur vi jobbar gentemot MAXIV och ESS. Idag har vi inte en samlad plan hur vi skall använda dessa fantastiska satsningar som har landat i Lund. Att de ligger här kommer med automatik inte oss till gagn. Vi måste bli proaktiva och alla bör fundera på projektmöjligheter. Fundera, diskutera, skapa kontakter… och det är bråttom!

Jag ser framemot en spännande höst.

Viktor Öwall
Rektor LTH