Skip to main content

50 nya utbildningsplatser till LTH

– Published 20 September 2011

I regeringens nya budgetpresentation framgår att regeringen satsar på att utbilda fler civilingenjörer. Sammanlagt 400 nya platser blir det  till år 2012 och planer  för ytterligare 200 platser finns för år 2013.

 

Vid Lunds universitets traditionella budgetfrukost kunde Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, avslöja att 50 av dem tillfaller LTH. De största ökningarna sker på KTH och Chalmers som får 150 platser var. Uppsala och Linköping får 25 vardera. Inriktningen är upp till högskolorna att bestämma.

 

-          -- I förhållande till LTH har alltså KTH och Chalmers har fått betydligt fler nya civilingenjörsplatser. Peter Honeth uttryckte att detta var en signal till Lunds universitet att internt omfördela ytterligare platser till civilingenjörsutbildningen, säger Per Warfvinge.

 

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/14059/a/175865