Hoppa till huvudinnehåll

Realtidssystem

Ett realtidssystem karaktäriseras av att det inte bara är beräkningens resultat som är av betydelse utan också tidpunkten när resultatet produceras. Datorer som används för styrning och reglering är ett bra exempel på realtidssystem eftersom de måste arbeta periodiskt i en tidskala anpassad till den reglerade processens tidskala och samtidigt kunna reagera på yttre händelser, ofta inom en viss tidsrymd. Två typer av exempel är industriella styrsystem och inbäddade (embedded) system för t.ex. flygtillämpningar, autonoma farkoster eller industrirobotar.

Forskning om realtidssystem bedrivs på institutionen för reglerteknik och institutionen för datavetenskap. Forskning bedrivs om Java för inbyggda realtidsystem, integrerad schemaläggning och reglering, simulerings och analysverktyg, reglering av datorsystem, händelsebaserad reglering och metoder för hantering av latenstider och jitter.

Mer information

Mer information på engelska på forskargruppens sidor:

http://www.control.lth.se/research/

Sidansvarig: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se | 2015-11-06

Kontaktperon

Karl-Erik Årzén

Telefon: 046-222 87 82

E-post:karlerik@control.lth.se

Hemsida