Skip to main content

Nyheter

21 February 2023

Föreläsningen på skärmen ser ut som vilket digitalt seminarium som helst. Men det är ingen vanlig lektion. De som lyssnar bor i universitetsstaden Zhytomyr i Ukraina och deltar i en serie webbinarier som ett tiotal forskare och lärare i Lund arrangerar.

16 February 2023

Under våren startar två nya forskarskolor med LTH som värd. De handlar om klimatsäkert vatten för alla samt renovering och anpassning av byggnader och områden. Båda finansieras av Formas med 40 miljoner vardera. Respektive centrumföreståndare berättar mer.

14 February 2023

I debatten om de sällsynta jordartsmetallerna i Kiruna dras paralleller till Kina där metallerna genererat stora intäkter. Men jämförelsen är missvisande, enligt forskare. Sverige kan inte kopiera Kina eftersom de norrländska mineralerna kommer att exporteras oförädlade. Kina behåller sina metaller eftersom det är betydligt mer lönsamt att [...]

10 February 2023

Trafikverket har beslutat att finansiera ett nytt kompetenscentrum i vägteknik med nästan en halv miljard kronor över tolv år, under perioden 2023 till och med 2034, med en årlig budget på upp till 40 miljoner kronor per år. Centrumföreståndare blir Joacim Lundberg, forskare i vägteknik vid LTH.

8 February 2023

Ett nytt sätt att kartlägga grundvatten kan minska risken för fel och förseningar i byggprojekt. Genom att avläsa underjordens elektriska och elektromagnetiska egenskaper skapas en 3D-karta av var grundvattnet gömmer sig. Idag görs borrningar som endast ger punktvis information. Hade metoden använts vid bygget av exempelvis Hallandsåsen och [...]

3 February 2023

REKTORS BLOGG. Långsiktiga satsningar och nya utbildningsplatser krävs om Sverige ska klara nya teknikområden och omställning, skriver LTH:s rektor Annika Olsson. Enligt LTH-rektorn finns det mycket i ingenjörsyrket som kan locka framtidens problemlösare: hållbar utveckling, samhällsbyggnad, grön omställning och kreativitet som en del av [...]

31 January 2023

Behovet av energilagring växer i takt med att andelen oplanerbar el från vind- och solkraft växer. Forskare har börjat inse att vanliga metaller, såsom järn och aluminium, fungerar alldeles utmärkt att förbränna för att göra el och värme av. Med hjälp av sol- eller vindenergi kan det oxiderade pulvret sedan bli vanlig metall igen. Enligt forskarna [...]

31 January 2023

Ville Maisi, universitetslektor i Fasta tillståndets fysik vid LTH och forskare inom NanoLund, tilldelas Europeiska forskningsrådets Consolidator Grant på 28 miljoner kronor för projektet QPHOTON. Forskningen som ska pågå i fem år handlar om att bygga mikrovågsdetektorer.

25 January 2023

Fysikforskare vid LTH lyckades nyligen bygga små solslukande antenner – nanotrådar – med tre olika material som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller. Eftersom nanotrådarna är lätta och kräver lite material per ytenhet ska de nu testinstalleras på satelliter, vilka drivs av solceller och där verkningsgrad i kombination med [...]

19 January 2023

Professor Jan Olhager, Inst. för maskinvetenskaper, har utnämnts till Fellow i Decision Sciences Institute (DSI), i samband med DSI:s årskonferens 19–21 november 2022 i Houston, Texas, USA.