Hoppa till huvudinnehåll

”Jag visar arbetsgivaren vem jag är, vem de anställer”

Irina Iselind – som läser Elektroteknik med automation för andra året på LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg – är först ut med att bli certifierad inom icke-tekniska ingenjörskompetenser.

– Publicerad den 30 januari 2018

Det som kallas CITIK – eller certifiering i icke-tekniska ingenjörskompetenser – är inte en kurs. Det är snarare ett självpåtaget engagemang där studenter deltar i olika aktiviteter som stärker dem i den del av ingenjörsrollen som inte är teknisk men som de ändå kommer att behöva i yrkeslivet.

Irina Iselind har i omkring ett år pusslat ihop olika bitar för att bli certifierad, och som första LTH-student mottar hon ett CITIK-diplom. Områden som hon valt att förkovra sig inom är hållbar utveckling, etik, yrkesrollen och entreprenörskap.


I vilken situation kan du ha glädje av din certifiering?

– Framför allt vid anställningsintervju och anställningsurval, där jag tror att arbetsgivare ser att jag har fått nya vinklar på saker.


Varför ville du utbilda dig i icke-teknisk ingenjörskompetens?

– Jag valde det eftersom jag redan gör en hel del saker vid sidan av det vanliga skolarbetet, och jag såg det dessutom som ett bra sätt att visa för framtida arbetsgivare vilka värderingar jag har, vad som är viktigt för mig och vad jag vill med mitt yrkesliv.


Ditt huvudfokus var hållbar utveckling. Hur kom det sig?

– Jag vill vara med om att utveckla tekniken så att den inte bara rör sig framåt i sin egen riktning. Tekniken ska inte finnas eller utvecklas för sin egen skull, utan för att den tjänar ett syfte. Jag anser att miljömedvetenhet måste genomsyra all produktutveckling. Ingenjören har ansvar inför slutanvändare, på både kort och lång sikt. Det innebär att ingenjören måste se till att produkten är tillfredsställande och dessutom säkerställa att den har minimal miljöpåverkan. Min åsikt är att de tekniska framstegen inte får ske på bekostnad av miljön.


Vad ser en arbetsgivare att du har fått med dig?

– Jag tror att certifieringen visar att jag har viljan att utvecklas, att jag kan ta initiativ och fördjupa mig i det jag är intresserad av. De ser nog att jag inte bara följer inriktningen utan tar för mig av kunskapen som finns.


När du valde Elektroteknik med automation – hur resonerade du?

– Jag arbetade som röntgensjuksköterska i sju år och bestämde mig för att helt sadla om. Jag tyckte att det var så fantastiskt spännande med kretsscheman, som jag inte alls begrep. Jag kände att detta var något jag ville bli riktigt bra på. Sedan insåg jag också att det på arbetsmarknaden behövs många ingenjörer inom bland annat automation, och att det kan vara ett yrke där man kan förändra och göra något meningsfullt. Jag ville helt enkelt göra världen lite bättre.


TIINA MERI


OM | IRINA ISELIND

Född: 1984

Bor: I Lund med make och två barn (13 och 11 år gamla) – och tre katter.

Karriär: Arbetade tidigare som röntgensjuksköterska, beslutade sig för att skola om sig.

 

SAGT OM CITIK

”Certifieringen är frivillig och kräver extra engagemang utanför undervisningen. Men med tanke på den starka efterfrågan som näringslivet har på den här typen av kunskaper är det en satsning värd att göra. Det kan vara det som avgör om en arbetsgivare väljer att anställa person a eller b.”

Christin Lindholm, programledare vid Elektroteknik med automationsteknik


FAKTA | Certifiering i icke-tekniska ingenjörskompetenser

Studenter på högskoleingenjörsutbildningarna i Datateknik och Elektroteknik med automation har möjlighet att certifiera sig i ingenjörsmässighet (gäller dem som börjat hösten 2016 eller senare).

Studenter tränas självklart i ingenjörsmässighet under hela sin utbildning, både inom tekniska och icke-tekniska kompetenser. Certifieringen bygger på frivilligt deltagande som höjer ingenjörsmässighet ytterligare. I sin ”Ing-portfölj” kan studenter ansöka om och delta i olika aktiviteter.

Ingenjörsmässighet är svår att definiera, men innebörden är att man som utexaminerad ingenjör ska ha kompetensen som behövs för att arbeta som ingenjör.

Läs mer:
http://www.hbg.lth.se/student/studieinformation/citik-dataelektro/