Schemaändring - hur gör jag en sådan?

Om du behöver ändra i ditt schema är det viktigt att du kontaktar schemaläggarna. De kan se till att dubbeldebiteringar undviks och att schemat för studenter och lärare uppdateras korrekt i TimeEdit. Här finns information om vad som ska ingå i ditt önskemål om schemaändring.

Tänk på att sena ändringar kan ställa till problem för studenter och lärare. Meddela dina ändringar till schemaläggarna så fort som möjligt.

Skicka ditt önskemål om schemaändring till:

E-post: schema@kansli.lth.se

Vad ska ingå i informationen till schemaläggarna?

I ditt ändringsönskemål  bör nedanstående information finnas med. Det underlättar för schemaläggarna att göra en korrekt ändring i ditt schema.

Ange vilket/vilka kurstillfälle du vill ändra

Ange vilken kurskod samt datum och tidpunkt för undervisningstillfället/tillfällena du vill ändra. Ange även studentgrupp/undergrupp i de fall det är aktuellt.

Ange vilken typ av ärende det handlar om

  • Flytt av undervisningstillfälle
  • Tillägg av extralokal
  • Byte av lokal
  • Avbokning av lokal (men undervisningstillfället ska ligga kvar i schemat)
  • Ta bort hela undervisningstillfället, inklusive lokal, ur schemat

Ett tips för att se hur lokalerna på LTH är bokade är att titta på denna lokalöversiktssida.

TimeEdit-ID underlättar

Ange gärna TimeEdit-ID för de aktuella schemaposterna (ej obligatoriskt dock).

Använda formulär

Vill du ha mer stöd för dina schemaändringar? Använd gärna vårt schemaändringsformulär som du hittar i menyn till vänster.

Lägga till bokningstext i ditt schema

Numera kan du som lärare logga in i TimeEdit Viewer och lägga till bl.a. föreläsningsinnehåll och gästföreläsning.

Läs följande fil för instruktion:

Att ändra bokningstexter i ditt schema (pdf)

 

 

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@kansli.lth.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@
kansli.lth.se

Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

TimeEdit hjälpcenter
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit etc

Sidansvarig: schema@kansli.lth.se | 2019-11-14