A-huset - översikt av lokaler

A-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 24.

Tips på hur du använder denna översiktssida

Klicka på rumsnamnet för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.

För att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc - klicka på länken Objektinfo.

Vad gäller platsantalet i datorsalarna  betyder det när vi skriver ex-vis "12/24" att första siffrorna står för antalet datorer i salen och de sista står för antalet sittplatser/stolar.

Föreläsningssalar

Överst på sidan

LokalnamnA:A
Våning1
Platsantal
42
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

 ___________

LokalnamnA:B
Våning1
Platsantal
76
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

 ___________

LokalnamnA:C
Våning1
Platsantal
76
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

 ___________

Undervisningssalar

Överst på sidan

LokalnamnA:Black Box
Våning1
Platsantal
30
Utrustning
Objektinfo
Ägare

Husstyrelse A-huset

AccessInfo kommer

 ___________

LokalnamnA:Ateljé
Våning1
Platsantal
120
Utrustning
Objektinfo
Ägare

Husstyrelse A-huset

AccessInfo kommer

 ___________

LokalnamnA:3011 Bedömningsrum
Våning3
Platsantal
42
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessSärskild access behövs. Mer info kommer.

 ___________

LokalnamnE:3015 Bedömningsrum
Våning3
Platsantal
42
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessSärskild access behövs. Mer info kommer.

 ____________

Aula/högtidssalar

Överst på sidan

LokalnamnA:Utställningshallen
Våning1
Platsantal
150
Utrustning
Objektinfo
Ägare

Husstyrelse A-huset

AccessInfo kommer.

___________

Datorsalar med Windows

Överst på sidan

LokalnamnA:1031
Våning1
Platsantal
25/25
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

Laborationssalar

Överst på sidan

LokalnamnA:Fullskalelabbet
Våning1
Platsantal

100

UtrustningObjektinfo
Ägare

Husstyrelse A-huset

AccessInfo kommer

_____________

Seminarierum

Överst på sidan

Lokalnamn

A:1009

Våning1
Platsantal
20
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessInfo kommer.

_____________________

Lokalnamn

A:4011

Våning4
Platsantal
14
Utrustning
Objektinfo
Ägare

Arkitektur och byggd miljö

AccessInfo kommer.

 ____________________

Konferensrum

Överst på sidan

Lokalnamn

A:4057

Våning4
Platsantal
34
Utrustning
Objektinfo
Ägare

Husstyrelse A-huset

AccessInfo kommer

 ___________

Lokalnamn

A:5012

Våning5
Platsantal
12
Utrustning
Objektinfo
Ägare

Arkitektur och byggd miljö

Access

Får bara bokas av inst. Info ang access kommer.

 ___________

Lokalnamn

A:5057

Våning5
Platsantal
15
Utrustning
Objektinfo
Ägare

Arkitektur och byggd miljö

Access

Får bara bokas av inst. Info ang access kommer.

___________

Övrig lokaltyp

Överst på sidan

Lokalnamn

A:Foajé N

Våning1
Platsantal
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessInfo kommer

 ___________

Lokalnamn

A:Foajé S

Våning1
Platsantal
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

Access

Info kommer

 ___________

Sidansvarig: schema@kansli.lth.se | 2020-05-07