Översikt över lokaler vid LTH

Här kan du hitta kortfattad information om de olika undervisnings- och möteslokalerna som finns på LTH uppdelat per hus. Vi har även valt att ta med LU-gemensamma lokaler samt många institutionsägda lokaler (med tydlig ägarangivelse) för tydlighetens skull.

 

OBS! För tillfället pågår två parallella uppdateringar på denna sida.

  1. De gamla länkarna till TimeEdit har slutat att fungera och ersätts av nya. Man kan alltid göra en egen sökning av hur en lokal (även lokaler som inte ligger på LTH) är bokad genom att gå in på Lokalbokningar på LTH.
  2. Varje hus får en egen sida med respektive lokal uppdelad på lokaltyp (föreläsningssalar för sig, övningssalar för sig o.s.v.). Länk till respektive hus dyker upp här i vänstermenyn så fort de är färdiga.

 

För ytterligare information om och/eller bokning av lokaler som ägs av LU Gem, mejla dem på lokalbokning@bygg.lu.se.

I de fall vi har officiella tillgängliga översiktskartor över husen finns länkar här:

Nedan finner du information om bokningarna av de olika lärosalarna genom att klicka på rumsnamnet. Schemat visar 4 månaders bokningar av respektive lokal. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.

Allra längst ner har vi valt att ta med tentamenslokalerna.

Vad gäller platsantalet i datorsalarna (detta är f.ö. en pågående uppdatering) har vi valt att beskriva det på följande sätt: ex-vis 12/24 där första siffrorna står för antalet datorer i salen och de sista står för antalet sittplatser/stolar.

M-huset kommer att genomgå en omfattande renovering med start HT 2020. M-husets ersättningslokaler återfinns på förteckningen Ersättningslokaler M-huset här nedan.

Våning 1

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
M:AFöreläsningssal197ObjektinfoLTH gem
M:BFöreläsningssal103ObjektinfoLTH gem
M:DFöreläsningssal49ObjektinfoLTH gem
M:EFöreläsningssal60ObjektinfoLTH gem
M:IdaDatorsal (Windows)13/26ObjektinfoLTH gem
M:IEA (M:1496)Undervisningssal13ObjektinfoIEA
M:Ina1Datorsal (Windows)15/30ObjektinfoLTH gem
M:Ina2Datorsal (Windows)15/30ObjektinfoLTH gem
M:Ina3Datorsal (Windows)14/28ObjektinfoLTH gem
M:Ina4Datorsal (Windows)14/28ObjektinfoLTH gem
M:IP1 (M:1431)Undervisningssal28ObjektinfoInd. prod.
M:IPLab (M:1445B)Laborationssal30ObjektinfoInd. prod.
Reglerteknik Lab ALaborationssalObjektinfoReglerteknik
Reglerteknik Lab BLaborationssalObjektinfoReglerteknik
Reglerteknik Lab CLaborationssalObjektinfoReglerteknik
Reglerteknik Lilla konferensrummet (M:1167B)
Sammanträdesrum10ObjektinfoReglerteknik
Reglerteknik Stora konferensrummet (M:1172)
Sammanträdesrum20ObjektinfoReglerteknik

Våning 2

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
M:2383Laborationssal30ObjektinfoMaterialteknik
M:IP2 (M:2495)Undervisningssal30ObjektinfoInd. prod.
M:L1Övningssal34ObjektinfoLTH gem
M:L2Övningssal28ObjektinfoLTH gem
M:M1Övningssal28ObjektinfoLTH gem
M:M2Övningssal34ObjektinfoLTH gem
Reglerteknik Seminarierummet (M:2112B)Seminarierum45ObjektinfoReglerteknik

Våning 3

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
M:3145SeminarierumObjektinfoProduktionsek.
M:3152 KonferensrumSammanträdesrum24ObjektinfoM-huset

M:Em1

Datorsal (Windows)10/10ObjektinfoLTH gem
M:Em2Datorsal (Windows)10/10ObjektinfoLTH gem
M:Em3Datorsal (Windows)10/10ObjektinfoLTH gem
M:Em4Datorsal (Windows)11/22ObjektinfoLTH gem
M:Em5Datorsal (Windows)9/18ObjektinfoLTH gem
M:P1Grupprum18ObjektinfoLTH gem
M:P2Grupprum18ObjektinfoLTH gem
M:QÖvningssal36ObjektinfoLTH gem
M:RÖvningssal34ObjektinfoLTH gem

Ersättningslokaler M-huset

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
Kårhör (ersätter M:A)Föreläsningssal200ObjektinfoLTH gem
KC:D (ersätter M:E)Föreläsningssal76ObjektinfoLTH gem
KC:E (ersätter M:D)Föreläsningssal54ObjektinfoLTH gem
KC:M Ina1 (ersätter M:Ina1)Datorsal (Windows)20ObjektinfoLTH gem
KC:M Ina2 (ersätter M:Ina2)Datorsal (Windows)20ObjektinfoLTH gem
KC:M Emma1-2 (ersätter M:Emma1 resp 2)Datorsal (Windows)16ObjektinfoLTH gem
KC:M Emma3 (ersätter M:Emma3)Datorsal (Windows)16ObjektinfoLTH gem
KC:M Emma 4-5 (ersätter M:Emma4 resp 5)Datorsal (Windows)20ObjektinfoLTH gem
DC:210 (ersätter M:L1)UndervisningssalN/AObjektinfoLTH gem
KC:M L2 (ersätter M:L2)Undervisningssal24ObjektinfoLTH gem
KC:M M1 (ersätter M:M1)Undervisningssal24ObjektinfoLTH gem
KC:M M2 (ersätter M:M2)Undervisningssal36ObjektinfoLTH gem
KC:M Q (ersätter M:Q)Undervisningssal36ObjektinfoLTH gem
KC:M R (ersätter M:R)Undervisningssal36ObjektinfoLTH gem

MA - Matteannexet

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
MA 1Föreläsningssal154ObjektinfoLU gem
MA 2
Föreläsningssal154ObjektinfoLU gem
MA 3Föreläsningssal124ObjektinfoLU gem
MA 4Föreläsningssal154ObjektinfoLU gem
MA 5Föreläsningssal124ObjektinfoLU gem
MA 6Föreläsningssal154ObjektinfoLU gem
MA 7Föreläsningssal201ObjektinfoLU gem

För tentamenslokalerna i MA, se nederst på denna sida.

Våning 1

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
Nav:BoklundenSammanträdesrum85ObjektinfoLTH kansli
Nav:TarmenSammanträdesrum14ObjektinfoLTH kansli

Våning 2

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
Nav:BrännpunktUndervisningssal30ObjektinfoLTH kansli
Nav:KilenSammanträdesrum10ObjektinfoLTH kansli
Nav:VentilenSammanträdesrum6ObjektinfoLTH kansli
Nav:Videokonferens (LTH)
Konferensrum15ObjektinfoLTH kansli

Studiecentrum

Våning 2

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etcÄgare
SC:BrunnenSammanträdesrum24ObjektinfoLTH kansli
SC:OasenSammanträdesrum16ObjektinfoLTH kansli
SC:PepparholmSammanträdesrum36ObjektinfoLTH kansli

Våning 1

NamnTyp av salPlatserUtrustning etcÄgare
V:AFöreläsningssal213ObjektinfoLTH gem
V:BFöreläsningssal110ObjektinfoLTH gem
V:BrandlabbetLaborationssal20ObjektinfoBrandteknik
V:CFöreläsningssal161ObjektinfoLTH gem
V:Dator11Datorsal (Windows)12/24ObjektinfoLTH gem
V:Dator12Datorsal (Windows)12/24ObjektinfoLTH gem
V:Grupp11Grupprum8ObjektinfoLTH gem
V:Grupp12Grupprum12ObjektinfoLTH gem
V:Grupp13Grupprum12ObjektinfoLTH gem
V:Grupp14Grupprum8ObjektinfoLTH gem
V:Grupp15Grupprum16ObjektinfoLTH gem

Våning 2

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etc
Ägare
V:Dator21Datorsal (Windows)16/32ObjektinfoLTH gem
V:Dator22Datorsal (Windows)16/32ObjektinfoLTH gem
V:Dator23Datorsal (Windows)16/32ObjektinfoLTH gem
V:Dator24Datorsal (Windows)16/32ObjektinfoLTH gem
V:Dator25Datorsal (Windows)12/24ObjektinfoLTH gem
V:HUndervisningssal30ObjektinfoTrafik och väg
V:Konf2Konferensrum7ObjektinfoV-huset
V:N1Övningssal36ObjektinfoLTH gem
V:N2Övningssal24ObjektinfoLTH gem
V:O1Övningssal24ObjektinfoLTH gem
V:O2Övningssal36ObjektinfoLTH gem
V:P1Övningssal24ObjektinfoLTH gem
V:P2Övningssal36ObjektinfoLTH gem

Våning 3

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etc
Ägare
V:BrandUndervisningssal24ObjektinfoLTH gem
V:DFöreläsningssal48ObjektinfoLTH gem
V:Konf1Konferensrum20ObjektinfoV-huset
V:Q1Övningssal24ObjektinfoLTH gem
V:R1Övningssal24ObjektinfoLTH gem
V:R2Övningssal36ObjektinfoLTH gem
V:S1Övningssal24ObjektinfoLTH gem
V:S2Övningssal36ObjektinfoLTH gem

LU-gemensamma tentamenslokaler

Namn

Typ av salPlatserUtrustning etc
Ägare
Ed22Skrivsal38ObjektinfoLU gem
Ed25Skrivsal47ObjektinfoLU gem
Ed26Skrivsal36ObjektinfoLU gem
GasqueSkrivsal120ObjektinfoTLTH*
MA 8ASkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 8BSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 8CSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 9ASkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 9BSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 9CSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 9DSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 9ESkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 9FSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10ASkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10BSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10CSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10DSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10ESkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10FSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10GSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10HSkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10ISkrivsal25ObjektinfoLU gem
MA 10JSkrivsal25ObjektinfoLU gem
Sparta:A (Sp 01A)Skrivsal36ObjektinfoLU gem
Sparta:B (Sp 01B)Skrivsal36ObjektinfoLU gem
Sparta:C (Sp 01C)Skrivsal44ObjektinfoLU gem
Sparta:D (Sp 01D)Skrivsal44ObjektinfoLU gem
Vic:1ASkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:1BSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:1CSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:1DSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:2ASkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:2BSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:2CSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:2DSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:3ASkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:3BSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:3CSkrivsal40ObjektinfoLU gem
Vic:3DSkrivsal40ObjektinfoLU gem

* TLTH äger lokalen, men LU gem hyr den av TLTH då det är tentamina. 

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@kansli.lth.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@
kansli.lth.se

Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

TimeEdit hjälpcenter
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit etc

Sidansvarig: schema@kansli.lth.se | 2019-11-14