Skrivare och kopiatorer

Hårdvara

Lunds universitet har sedan början av 2017 avtal med följande:

  • Canon för inköp av kopiatorer
  • Caperio (numera Advania) för inköp av skrivare

Inköp av skrivare och kopiatorer görs direkt i Lupin. Kom ihåg att köpa licens för PaperCut samtidigt med maskinen.

Utskriftssystem

Lunds universitet har sedan början av 2017 ett avtal för en universitetsgemensam utskriftslösning med tillhörande betalningstjänst. Det upphandlade utskriftssystemet heter PaperCut och möjliggör en gemensam lösning, oboeroende av fabrikat, för hantering av utskrifter för både personal och studenter på hela universitetet. För mer information om PaperCut på Lunds universitet, se www.print.lu.se/papercut.

Institutioner på LTH som vill använda PaperCut kan köpa in egen maskin enligt ovan (kom ihåg att köpa PaperCut-licens samtidigt med maskinen) i Lupin, och därefter kontakta support@lth.se för hjälp med anslutning av maskinen till universitetets PaperCut-system.

Sidansvarig: christian.rose@kansli.lth.se | 2020-05-25