Skrivare och kopiatorer

Hårdvara

Lunds universitet har avtal med följande:

  • Canon för inköp av kopiatorer (MFP-enheter)

På LTH finns sedan 2021 ett centralt erbjudande om utskrifter för alla LTH-anställda. 

Mer information om det centrala erbjudandet om utskrifter på LTH på intranätet LTHin (kräver inloggning)

Mer information om Lupin på Lunds universitets webbplats

Utskriftssystem

Lunds universitet har sedan början av 2017 ett avtal för en universitetsgemensam utskriftslösning med tillhörande betalningstjänst. Det upphandlade utskriftssystemet heter PaperCut och möjliggör en gemensam lösning, oboeroende av fabrikat, för hantering av utskrifter för både personal och studenter på hela universitetet.

Institutioner på LTH bör kontakta support@lth.se för alla behov kring utskrifter, både när det gäller hårdvara och anslutning till den gemensamma utskriftslösningen.

Mer information om PaperCut på Lunds universitets webbplats

 

Sidansvarig: christian.rose@kansli.lth.se | 2020-05-25