Hoppa till huvudinnehåll

Rektors blogg

30 November 2021

Ytterst handlar det om att skapa en öppen och kreativ miljö som attraherar studenter och forskare, och där alla kan förverkliga sin potential. Efter att ha deltagit i arrangemang som belyser att fler kvinnor än män idag lämnar akademin efter doktorsexamen – och att det därmed är svårare för LTH att rekrytera kvinnor som lärare och professorer – [...]

8 October 2021

Studenter, forskare, alumner, samverkanspartners, innovatörer och företrädare för innovationsstöd. Alla i LTH:s problemlösande gemenskap behövs när LTH för samman nyfikna frågor och yttersta forskningskvalitet för att förbättra livsvillkor och hitta svar på utmaningar av olika slag. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson, apropå LTH:s [...]

1 September 2021

Det är en extra varm känsla att under introduktionen se äldre studenter lägga många timmar av sin fritid på att få nya studenter att känna sig välkomna och komma in i studierna på LTH, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

24 June 2021

Vi har sett att ni alla hållit i, och att ni inte bara kämpat själva utan också hjälpt varandra genom flera utmaningar denna vår. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson tillsammans med prorektor Heiner Linke i en sommarhälsning till LTH:s anställda och studenter.

31 May 2021

Projektet Affilierad kompetens går mot sitt slut, och LTH vill fortsätta med modellen som ger individer, företag och oss inom akademin en chans att bygga kunskaper och vässa kompetenser. Vi ser effekter som vi inte ens kunnat föreställa oss när projektet inleddes, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

11 May 2021

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH vill skapa ett gemensamt kontor för campusutveckling. Vi hoppas att alla fakulteter ska engagera sig i Science Village och identifiera möjligheter som universitetets etablering där för med sig. Det skriver Sven Lidin och Annika Olsson, dekaner för Naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH, i ett gemensamt [...]

29 April 2021

Sök hjälp om du behöver, och var ett stöd om du kan. Den som har bra tips på hur vi kan hjälpas åt och öka LTH-sammanhållningen får gärna höra av sig till oss, skriver LTH:s rektor Annika Olsson och Kristofer Modig, vicerektor för grundutbildning.

12 April 2021

Ingenjörsyrket är inte bara för ensamvargar, tekniknördar och mattegenier. Teknikutbildningar ger kunskaper och förmågor som kan användas för att lösa samhällsutmaningar och bidra till en bättre värld. Var inte rädd att välja LTH:s utbildningar till ingenjör, arkitekt eller industridesigner, skriver LTH:s rektor Annika Olsson i sin blogg inför [...]

24 February 2021

Att akademi och industri samarbetar och kompletterar varandras kompetenser är nödvändigt, inte minst om vi ska ha en chans att nå Agenda 2030-målen, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

15 January 2021

Med inledningen på 2021 står LTH:s nya ledning redo att förverkliga visionen ”Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen”, genom att definiera vår strategiska riktning och påbörja utvecklingen mot nya mål. Gemensamt ska vi göra LTH än bättre, tydligare och mer synligt, skriver LTH-rektorn Annika Olsson.