Hoppa till huvudinnehåll

Internationella utbyten som gör skillnad

I en tid av globala utmaningar behöver vi belysa komplexa problem utifrån olika perspektiv och utgångspunkter – för att finna de mest välfungerande lösningarna. I det perspektivet är det uppenbart att internationella band som LTH:s studenter och medarbetare knyter leder till industri- och samhällsnytta. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 15 December 2021

Ett livsmedelstekniskt experiment, där ett basilikablad ligger i blåaktigt vatten, med en röd sladd som ringlar sig i samma vatten. Foto.
Ett universitet i världsklass, och en teknisk högskola som vill bidra till en bättre värld, behöver rekrytera de bästa studenterna och forskarna. Därför är jag glad att LTH är en kreativ smältdegel av studenter och forskare från världens alla hörn, skriver LTH:s rektor Annika Olsson. Foto: Kennet Ruona

LTH:s forskning och utbildningar är internationellt präglade och till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och för livet. Vi utbildar ingenjörer, arkitekter och designers som är framtidens problemlösare och ofta hett eftertraktade på arbetsmarknaden – och vi attraherar ledande forskare och doktorander från jordens alla hörn. Det är både angeläget och nödvändigt att rekrytera de internationellt ”bästa”, om vi ska göra skillnad och sträva mot en hållbar värld.

Omkring en tredjedel av LTH:s studenter reser ut i världen på praktik och utbyten – och studenter från snart sagt alla länder söker sig till oss för en gedigen utbildning. Och många av våra doktorander och forskare har internationell bakgrund. De internationella inslagen gagnar såväl utbildningarnas som forskningens kvalitet på flera sätt.

I en tid av globala utmaningar behöver vi belysa komplexa problem utifrån olika perspektiv och utgångspunkter – för att finna de mest välfungerande lösningarna. I det perspektivet är det uppenbart att banden som knyts mellan LTH:s alla studenter, och med medarbetare från hela världen, leder till industri- och samhällsnytta.


Utöver viljan att vara med och
bidra till globala och samhälleliga lösningar – varför vill LTH-studenter och medarbetare resa ut i världen och göra delar av sin utbildning och forskning i andra länder? Och varför vill studenter och forskare komma till LTH och våra utbildningar och forskningsmiljöer?

Jag uppfattar att de finns många anledningar, men främst drivkraften att utvecklas själv och att lära sig nytt i en ny miljö, med möjligheten att få nya perspektiv, utöka språkkunskaper och fördjupa sina insikter om andra kulturer och tankesätt. Kanske skräddarsyr studenterna sin utbildning samtidigt som de skaffar sig erfarenheter för livet – och sannolikt väljer forskare och doktorander LTH för att forskningsmiljön här är unik eller världsledande.

När studenter och forskare kommer hit till LTH från andra länder och världsdelar bidrar de med kunskap och internationell erfarenhet även till de studenter som inte själva reser i väg för att göra delar av sin utbildning utomlands. De stärker också våra miljöer i såväl undervisning som forskning.

Ett universitet i världsklass, och en teknisk högskola som vill bidra till en bättre värld, behöver rekrytera de bästa studenterna och forskarna. Därför är jag glad att LTH är en kreativ smältdegel av studenter och forskare från världens alla hörn, där vi på god kunskapsgrund försöker ställa många nyfikna frågor och hitta ibland helt oväntade svar.


Jag vill så här i slutet
av året då LTH fyller 60 år välkomna alla vänner till LTH – våra värdefulla studenter, medarbetare, alumner och samverkanspartners – att ta möjligheten att genom stipendier stödja internationella studenter, så att de kan uppnå en dröm om en utbildning vid LTH. Det känns stort att vi kan hjälpas åt, och ge möjligheter åt fler.

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla som är med och förverkligar LTH:s vision: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.


Annika Olsson

rektor LTH

På en whitboardtavla syns en reflektion av en kvinna som troligen undervisar. Foto.

LTH:s internationella Jubileumsstipendier

För utomeuropeiska studenter kostar det från cirka 150 000 kronor om året att läsa på LTH

På lth.se kan du läsa mer om LTH:s stipendier, däribland Jubileumsstipendier till internationella masterstudenter.