Hoppa till huvudinnehåll

Strategiska metaller får nytt centrum

Nu startar ett nytt centrum för ”strategiska metaller” – kritiska råvaror, metall och mineral som ingår i nyckelteknologier som är viktiga för grön omställning. Centrumet, som finansieras med 60 miljoner från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), ska se över möjligheterna att säkra tillgången till viktiga metaller och mineral. Lunds universitet är en projektpartner i centrumet som leds av Uppsala universitet.

Malin Eivergård och Jessika Sellergren – Publicerad den 16 November 2023

Inifrån en saltgruva. Foto.
En stor del av fältarbetet kommer att göras i och vid gruvor. Foto: Unsplash

Centrumet som kallas Smart Exploration Research påbörjar arbetet i januari 2024 och kommer att bedriva både grundläggande och innovativ forskning om strategiska och kritiska metaller och mineral – en forskning som har stor internationell betydelse.

Huvuduppdraget är att skapa en ansvarsfull, socialt acceptabel, robust och hållbar försörjning av strategiska och kritiska metaller och mineral, något som är nödvändigt för den pågående energiomställningen och klimatanpassningen av samhället.

Forskningsdirektör vid centrumet är Alireza Malehmir, professor i geofysik vid Uppsala universitet. Han säger:

– Vi är glada över att få möjlighet att använda vår erfarenhet och expertis och placera Sverige i frontlinjen vad gäller området innovativa lösningar för mineralprospektering. Vi välkomnar nya partners för demonstrationer, uppskalning, marknadsintroduktion och synergiarbete.

Lunds universitet ska bidra med forskning inom området sekundära mineraltillgångar för att kartlägga vilka potentiella mineraler som finns kvar i restprodukter från gruvdrift. Tina Martin, forskare i teknisk geologi vid LTH är projektledare för Lunds forskning inom centrumet. Hon säger:

– En stor del av fältarbetet kommer vi göra i och vid gruvor. Där kommer vi med hjälp av geofysiska metoder karakterisera kvarvarande restprodukter för att fastställa mineralernas koncentration, kornstorlek och mineraltyp. Vår forskning om mineraltillgångar blir ett viktigt bidrag till Sveriges och Europas framtida råvarusäkerhet.

Smart Exploration Research kommer att vara ett nav för att påskynda det växande behovet av prospektering efter kritiska råvaror i Sverige, Norden och övriga världen. Centrumet är ett konsortium av experter inom geovetenskap, nanoteknik, dataanalys, teknik, drönare och robotlösningar, samt borrteknik med akademipartners från Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet och industripartners från Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Samarkand, BitSimNow, Eurobattery Minerals och Amkvo.

Tina Martin. Foto.

Tina Martin

Tina Martin
Forskare i Teknisk geologi vid LTH, Lunds universitet
Tina Martin i Lunds universitets forskningsportal

Forskningscentrum för Smart Exploration

Pressmeddelande om finansieringen till forskningscentrumet från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF):

Uppsala universitet får leda centrum för strategiska metaller

En utmaning att klara behovet av gröna metaller

Läs också om Mistrafinansierade projektet om gröna metaller:

Nytt projekt: En utmaning att klara behovet av gröna metaller (lth.se)