Hoppa till huvudinnehåll

”Klimatanpassning av tätorter är en komplex fråga att lösa”

Hur ska framtidens samhällen stå emot allt kraftigare skyfall och höjda havsnivåer? Klimatsäkrandet av städer och deras byggnader kräver många svar och ibland nya regelverk, säger Henrik Aspegren, VA-expert och adjungerad professor vid Institutionen för kemiteknik på LTH.

– Publicerad den 16 August 2023

I framtidens städer behövs lösningar som snabbt kan anpassas till oberäkneliga klimateffekter. Får vi se mer av växtlighet och grönskande fastigheter, och kommer avloppsvatten ens att uppstå? Foto: Fredrik Johansson/Malmö stad

Vad slog dig när du nyligen följde mediebevakningen av stormen Hans?

– Jag tycker att det i synnerhet mot slutet kom fram att rustandet för kommande klimatförändringar har många dimensioner, och att alla som arbetar med samhällsbyggande har viktiga samarbeten framför sig. VA-infrastrukturen – som jag själv arbetar med – är ett av flera områden där vi behöver jobba vidare, och då med sikte på att säkerställa en mer hållbar vattenanvändning. Även i norra Europa har vi börjat vänja oss vid torrperioder som påverkar vattenanvändning i vardagen ...

Vilka behov ser du för framtiden inom VA-området?

– Också när det gäller föroreningar som släpps ut till naturen behöver vi bli bättre. Vi måste utveckla system som är resurseffektiva och begränsar utsläppen av föroreningar från dag- och avloppsvatten från industrier och hela städer. Det betyder att vi behöver stimulera utvecklingen av användarnära system för vattenhantering som gör att avloppsvatten inte ens uppstår.

Men skydd av infrastruktur och byggnader, när vi får mer intensiva regn och förhöjda vattennivåer, lär också behövas?

– Ja, här kommer åtgärder i såväl fastigheter som offentliga miljöer att behövas. Grönblå infrastruktur, gröna väggar och tak, tillsammans med bland annat solceller och dammar, kommer att bli allt vanligare lösningar. Men de måste anpassas så att de fungerar under både torrperioder och vid skyfall, och så att de kan bidra till att bevara urbana kulturvärden.

– En annan fråga som har blivit alltmer aktuell gäller hur vi ska få ut regnvatten från våra tätorter vid kraftiga regn, när vi samtidigt har förhöjda vattennivåer i hav och vattendrag.

Vad mer ska vi vänta oss för utmaningar när det gäller att klimatsäkra städer?

– Fenomen som häftiga eller långvariga regn och stormar samverkar, och det för med sig nya frågetecken kring hur vi ska utforma infrastruktur och byggnader. Vi måste ha en ökad beredskap att anpassa de lösningar som vi tar fram till förändrade och delvis okända förutsättningar. Ta till exempel hälsoaspekterna. I framtiden måste vi kunna säkerställa att vi kan skydda oss mot höga temperaturer. Växtlighet har en inverkan på lokala värmeöar (en urban värmeö är ett storstadsområde som är påtagligt varmare än omgivningarna, reds anm), så den behöver läggas in ekvationen för den klimatsäkra staden.

Så ingenjörer lär inte sakna arbetsuppgifter?

– Man kan i alla fall säga att klimatanpassning av tätorter är mångfacetterad. Det finns inte en lösning, utan vi måste anpassa oss efter ett mer föränderligt väder och snabbare förlopp, och jag skulle säga att vattnet blir avgörande för hur vi utformar våra städer och byggnader. För att klimatsäkra och uppnå vattenklokhet i Sverige behöver vi också skruva på regelverk, så att anpassningen kan finansieras och blir möjlig att genomföra i praktiken. Även om mycket arbete redan är i gång behöver vi arbeta både på djupet och mer överskridande.

Porträttfoto, Henrik Aspegren.

Henrik Aspegren

Henrik Aspegren är adjungerad professor vid Institutionen för kemiteknik, LTH, och VD för Sweden Water Research AB. Det senare är ett forskningsbolag som är gemensamt för NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp), Sydvatten och VA Syd.

Mer om Henrik Aspegren i Forskningsportalen

Konstverket Healing the Earth av Olle Bonniér.

Fler röster om klimatanpassad stad

"Hög tid att samlas kring klimatsäker stad"

Ytterligare tre LTH-forskare om hur vi bygger för att hantera olika påfrestningar som följer av klimatförändringar:

  • Annika Mårtensson, professor vid Avdelningen för konstruktionsteknik och vicerektor vid LTH
  • Eva Frühwald Hansson, universitetslektor vid Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH
  • Jesper Arfvidsson, professor i byggnadsfysik, prefekt vid Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH

Artikeln är publicerad i LTH-nytt nr 2 2017 (PDF, 8,4 MB).