lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Utbildningen

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper med hjälp av denna behörighetsgivande förutbildning.

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

Utbildningen är till för dig som har läst Matematik 2 på gymnasiet, och den omfattar matematik, fysik, kemi och teknisk orienteringskurs.

Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Innehåll

  • Ma3c
  • Ma4
  • Fy1
  • Fy2
  • Ke1*
  • Tillämpad kemi*
  • Teknisk orienteringskurs

* Under basåret sker 6 kemilaborationer på Kemicentrum i Lund. Kostnaderna för resor mellan Helsingborg och Lund står du som student själv för.

Betyg

Betyget godkänd på Tekniskt basår delas ut när alla obligatoriska moment på basåret är godkända och examinerade på LTH. Graderade betyg används ej.

Platsgaranti

Efter godkänt basår har studenten platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH.

Den som antas till behörighetsgivande förutbildning (Tekniskt basår) är även antagen till den högskoleingenjörsutbildning vid LTH som studenten själv väljer. En förutsättning för platsgarantin är att samtliga obligatoriska kurser inom förutbildningen är godkända i juni.

Studenten ska anmäla sin önskan att ta utbildningsplatsen i anspråk via antagning.se och inom den tid och på det sätt som gäller för ansökan till den aktuella utbildningen. Högskoleingenjörsutbildningen ska påbörjas i direkt anslutning till basårsutbildningen. Studenten har möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten i ett år.

LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg

LTH finns inte bara i Lund. Om du studerar till högskoleingenjör är din utbildningstid förlagd till LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg, som hittas på Lunds universitet Campus Helsingborg.

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. På Campus Helsingborg finns ungefär 200 medarbetare och mer än 4000 studenter.

Läs mer om LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer om Campus Helsingborg

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Till anmälan på antagning.se

Förkunskapskrav

Ma2 (a, b eller c) samt grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Spårkomplettering kommer att ges i början av utbildningen, så att alla uppnår Ma2c innan kursen Ma3c startar.

Urval

2/3 av platserna fördelas på grundval av gymnasiebetyg och 1/3 av platserna fördelas på grundval av resultat på högskoleprov.

Studiemedel

Särskild information om studiemedel för dig som ska läsa tekniskt basår: studiemedlet går på gymnasiekvoten och tas inte av högskolekvotens 240 veckor.