Hoppa till huvudinnehåll

Bra att veta om studier på LTH

Att studera på högskola och universitet skiljer sig en hel del från grundskola och gymnasium. Det är lite färre lektioner och mer studier på egen hand. Du har själv ansvaret för dina studier, vilket de flesta upplever som roligare och bättre. Utöver dina lärare får du träffa gästföreläsare, gå på seminarier och jobba mycket i grupp. I början kan det kännas lite annorlunda men snart känner du dig som hemma.

Undervisningen ser ganska olika ut på olika utbildningar. Men på alla utbildningar är undervisningen upplagd så att du snabbt skall bli insatt i och förstå din framtida yrkesroll som ingenjör, arkitekt eller industridesigner. I undervisningen ingår lärarledda moment, men du har även ett eget ansvar. 

Lärarledda moment i utbildningen

De första terminerna på ingenjörsutbildningarna har du många föreläsningar, övningar, lektioner och laborationer. På föreläsningarna går lärarna igenom teoretiska moment, men visar också hur teorin används i praktiken. Lektionerna och  övningsgrupperna påminner om de klasser du är van vid från gymnasiet, medan laborationerna är praktiska övningar i mindre grupper. Under övningar och laborationer är läraren ett viktigt stöd för din inlärning. 

Eget ansvar under utbildningen

På många utbildningar gör du intressanta projekt redan första året. Under den senare delen av din utbildning blir det mindre lektionstid och istället gör du olika uppgifter på egen hand, till exempel ditt examensarbete. Du som skall bli arkitekt eller industridesigner jobbar mycket i din ateljé eller studio. Föreläsningar och seminarier ger dig teoretiska kunskaper och perspektiv på din personliga utveckling.

Du får ta del av den senaste forskningen 

Lärarna som håller i föreläsningarna är oftast även aktiva forskare på LTH. Detta gör att du kommer att ta del av den senaste forskningen och utbildningen håller hög kvalitet. Det är ofta doktorander, det vill säga forskarstuderande, som håller i övningar och laborationer. Genom sin forskarutbildning har de kontakt med forskningen samtidigt som det inte var länge sedan de själva var studenter.

Civilingenjör

LTH:s civilingenjörsutbildningar är 5-åriga utbildningar som består av ett 3-årigt basblock och ett 2-årigt fördjupande block. En civilingenjörsexamen vid LTH motsvarar en masterexamen. På många andra lärosäten med civilingenjörsutbildningar söker du till ett masterprogram efter att du är klar med tre års grundstudier. Men på LTH läser du alltså ett sammanhållet program på fem år.

Under de första terminerna på ingenjörsutbildningarna läggs den naturvetenskapliga grunden för resten av dina studier. På en viss utbildning kan det vara ämnen som fysik och programmering. På en annan kan du läsa ekologi och geologi. Gemensamt är matematiken som är en viktig grund för alla ingenjörer.

Specialisering

Från det tredje året på civilingenjörsutbildningarna koncentreras studierna på de teknikvetenskaper som du kommer att inrikta dig på. I utbildningens senare del väljer du dina kurser själv. På de längre utbildningarna har du också stora möjligheter att studera utomlands. Under de sista terminerna får du en specialinriktning där du fördjupar dina kunskaper inom ett område som du vill lära dig mer om.

Högskoleingenjör

Under de första terminerna på ingenjörsutbildningarna läggs den naturvetenskapliga grunden för resten av dina studier. På en viss utbildning kan det vara ämnen som fysik och programmering. På en annan kan du läsa ekologi och geologi. Gemensamt är matematiken som är en viktig grund för alla ingenjörer.
Högskoleingenjörsutbildningarna avslutas med större block av tillämpade tekniska ämnen. Vidare ingår kurser eller moment i muntlig och skriftlig framställning, ekonomi, arbetsmiljö, etik. 

Arkitektutbildning

LTH:s arkitektutbildning är en 5-åriga utbildning som består av ett 3-årigt basblock och ett 2-årigt fördjupande block. I det fördjupande blocket ryms både en specialisering, några valfria kurser, och ett examensarbete.  En arkitektexamen vid LTH motsvarar en masterexamen. 

På arkitektutbildningen får du kunskaper och färdigheter både i konstnärliga ämnen och i de teknikämnen du behöver i din yrkesroll.

Som högskoleingenjör kan du läsa vidare till civilingenjör. Reglerna för hur det går till har ändrats, men för vissa som redan är antagna gäller fortfarande den utlovade garantiplatsen. Från och med våren 2010 måste den som är högskoleingenjör och vill läsa till civilingenjör söka senare del av program.

Senare del av program

Studierna vid LTH är indelade i fyra läsperioder per år och varje läsperiod avslutas med en tentamensvecka. Under varje läsperiod läser du normalt två till tre kurser.

Utbildningen är indelad i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier. En termin på heltid ger 30 hp och ett helt läsår ger 60 hp. Du får dina högskolepoäng i samband med att du fullgör de olika kursdelarna, genom till exempel grupparbeten, projekt kurser, eller tentor.

Din insats bedöms antingen med betyg på en graderad skala eller enbart med godkänd respektive underkänd. Blir du underkänd på ett prov får du göra om det.

Ett prov kan vara antingen muntlig, skriftlig eller i form av ett projektarbete eller en laboration. På högskolan kallas ett skriftligt prov för en tentamen, eller i dagligt tal för en tenta. Tentan ger olika antal poäng beroende på hur stor kursdel den gäller. Missar du en tenta kan du skriva om den igen vid nästa tentamenstillfälle.

Utbildningens avslutande moment är examensarbetet. Här löser du en ingenjörs-mässig eller konstnärlig uppgift hos ett företag eller i en forskargrupp inom LTH. Du har hjälp av en handledare och du kan jobba antingen på egen hand eller tillsammans med en kurskamrat. Om du vill finns det möjlighet att göra examensarbetet utomlands och få kunskap om ett annat lands språk och kultur på köpet. Många företag visar stort intresse för examensarbeten och formulerar hela tiden aktuella uppgifter att lösa. Examensarbete i samarbete med ett företag leder ofta till en anställning.

Frågor om studier?

Studie- och karriärvägledarna vid LTH är ditt bollplank och stöd. Vi hjälper både dig som redan är student och dig som funderar på att börja läsa vid LTH.

Vill du veta mer om LTH:s utbildningar?

Här kan du läsa LTH:s utbildningskatalog online eller kostnadsfritt beställa hem den. 

Läs online (PDF, 6MB)
Beställ hem

Sidansvarig: servicedesk@lu.se | 2021-02-05