Fristående kurser

Höstterminen 2021

 

 

Aerosolteknologi (TFRG10), 7.5 HP

Att utforma tankestd i vardagen (TFRB20), 10 HP

Avfallshantering och resurshushllning (TFRG41), 15 HP

Biobaserade byggmaterial (TFRP10), 7.5 HP

Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formsprk och tektonik (TFRC20), 15 HP

Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext (TFRP60), 7.5 HP

Effektiv C (TFRG70), 7.5 HP

e-Miljpsykologi (TFRG30), 15 HP

Energimarknader (TFRP41), 7.5 HP

Energisystemanalys: energi, milj och naturresurser (TFRP50), 7.5 HP

Fastighetsvrdering (TFRG85), 7.5 HP

Introduktion till hllbar energifrsrjning (TFRD80), 7.5 HP

Mat, myter och molekyler (TFRC35), 7.5 HP

Miljfrgor i ett internationellt perspektiv (TFRF56), 7.5 HP

Miljsystemanalys, livscykelanalys (TFRP65), 7.5 HP

Mnniskan och inomhusmiljn (TFRC05), 7.5 HP

Omvrdera utformning av bostadsomrden efter COVID-19 utifrn frbttrad motstndskraft, del 2 tillmpning (TFRG90), 7.5 HP

Patientskerhet (TFRF45), 7.5 HP

Porslin - frn 3D-design till produktion (TFRD85), 4 HP

Programmering, grundkurs (TFRD48), 7.5 HP

Programmeringsteknik - frdjupningskurs (TFRD49), 7.5 HP

Riskanalysens och riskhanteringens grunder (TFRP25), 7.5 HP

Riskhantering i byggtekniska tillmpningar (TFRP35), 7.5 HP

Rum, scenografi och landskap (TFRC10), 15 HP

Rttsekonomi (TFRP55), 7.5 HP

Samhllsskerhet och resiliens (TFRP30), 7.5 HP

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I (TFRG75), 7.5 HP

Tarmflorans betydelse fr hlsa (TFRP15), 7.5 HP

Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvrdering (TFRD35), 7.5 HP

Urban ekonomi (TFRP70), 7.5 HP

Visuella tekniker (TFRD05), 7.5 HP

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-03-11