Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknad och lön

Hur ser arbetsmarknaden ut framöver? Vad tjänar en ingenjör, arkitekt, industridesigner och livsmedelstekniker?

Hög efterfrågan på ingenjörer

Ingenjörer kan arbeta inom många olika områden och branscher, bland annat inom energi, samhällsbyggnad, bygg, digital kommunikation och medicin. Oavsett inriktning har alla ingenjörer förmågan att snabbt hämta in nya kunskaper och lösa problem – ofta på nya sätt.

Behovet av ingenjörer är stort och det tycks bara öka de närmaste åren, såväl inom privata som offentliga sektorn. Inom området teknik och tillverkning finns det, på tre års sikt, ett stort behov av både civil- och högskoleingenjörer. Störst behov är det av ingenjörer inom el, elektroteknik, datateknik och automation. 

Läs mer och se statistik i Arbetskraftsbarometern 2021 (PDF, 17 MB) som SCB tagit fram.

Lön för ingenjörer

Efter studierna vill du självklart ha ett meningsfullt arbete och en lön som matchas mot detta. Det är svårt att uttala sig generellt om lön eftersom ingenjörer finns inom många branscher och har många olika arbetsuppgifter. Lönesättningen varierar mellan branscher och ingångslöner för tillsynes lika jobb kan variera.

Varje år gör emellertid Sveriges ingenjörer en löneenkät bland förbundets yrkesverksamma medlemmar och gör sedan en rekommendation för ingångslöner för sina medlemmar. Ingångslönerna för civilingenjörer är 37 300kr per månad och för högskoleingenjörer 35 300 kr per månad. Statistiken är hämtad från Sveriges ingenjörer den 16 maj 2022.

Medellön för ingenjörer 

Här ser du de medellöner som Sveriges ingenjörer rekommenderar för 2022. Lönerna är per månad. 

Medellön civilingenjör

56.300kr

Privat

50.500kr

Stat

48.800kr

Kommun och region

Medellön högskoleingenjör

46.800kr

Privat

43.800kr

Stat

41.400kr

Kommun och region

Vad gör och tjänar en arkitekt?

Arkitektutbildningen lägger grunden för många yrkesval och verkar i gränslandet mellan konst, teknik och samhällsbyggande. Som arkitekt kan du bland annat arbeta med att utforma byggnader av olika slag på uppdrag av en beställare. Kunderna kan vara allt från byggföretag och privatpersoner till kommun och landsting. 

Medellönen för arkitekter är 43 400 kr per månad. Statistiken är hämtad från SCB:s lönesök den 16 maj 2022.

Porträtt med tidigare studenter

Vad gör och tjänar en industridesigner?

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Designers har en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Som industridesigner kan du exempelvis arbeta med att forma och utveckla produkter. De är ofta en en del i ett produktutvecklingsteam och samverkar då med andra och deltar i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. 

Medellönen för industridesigners är 48 800 kr per månad. Statistiken är hämtad från SCB:s lönesök den 16 maj 2022.   

Porträtt med tidigare studenter

Vad gör en livsmedelstekniker?

Som utbildad livsmedelstekniker kan du arbeta med produktionsledning, produktutveckling, livsmedelsinspektion, rådgivning, kvalitetsledning, hygienansvar och försäljning – eller som kökschef, kostchef, processtekniker och hållbarhetscoach.

Lönesättning varierar mellan yrkesroll, arbetsuppgifter och erfarenhet.

Porträtt med tidigare studenter

Prognoser för arbetsmarknaden

Hur ser arbetsmarknaden ut framöver? I rapporterna nedan kan du ta del av statistik och prognoser kring arbetsmarknaden.
 
Arbetskraftsbarometern från SCB (PDF, 17 MB)
Sacorapporten Framtidsutsikter

Lönestatistik

Lönesättning varierar mellan branscher, arbetsuppgifter och erfarenhet. Via följande länkar kan du se lönestatistik. 

Sveriges ingenjörer
SCB:s lönesök

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-03-03