Hoppa till huvudinnehåll

Din lön och karriär

Vad tjänar en ingenjör, arkitekt, industridesigner och livsmedelstekniker? Och hur ser arbetsmarknaden ut framöver?

Vad gör och tjänar en ingenjör?

Behovet av ingenjörer är stort och det tycks bara öka de närmaste åren, såväl inom privata som offentliga sektorn.

Inom området teknik och tillverkning finns det på tre års sikt, ett stort behov av både civil- och högskoleingenjörer. Störst behov är det av ingenjörer inom el, elektroteknik, datateknik och automation.

Ingenjörer finns inom många branscher och har många olika arbetsuppgifter. Lönesättningen varierar och ingångslöner för tillsynes lika jobb kan skilja sig åt. Varje år gör Sveriges ingenjörer en löneenkät bland och gör sedan en rekommendation för ingångslöner. 

Ingångslön

Civilingenjör: 37 300 kr

Högskoleingenjör: 35 300 kr

Medellön

Sveriges ingenjörer rekommenderar följande medellöner för 2022.

Medellön civilingenjör

56.300kr

Privat

50.500kr

Stat

48.800kr

Kommun och region

Medellön högskoleingenjör

46.800kr

Privat

43.800kr

Stat

41.400kr

Kommun och region

Vad gör och tjänar en arkitekt?

Medellönen för arkitekter är 43 400 kr per månad.

Arkitektutbildningen lägger grunden för många yrkesval och verkar i gränslandet mellan konst, teknik och samhällsbyggande. Som arkitekt kan du bland annat arbeta med att utforma byggnader av olika slag på uppdrag av en beställare. Kunderna kan vara allt från byggföretag och privatpersoner till kommun och landsting. 

Vad gör och tjänar en industridesigner?

Medellönen för industridesigners är 48 800 kr per månad.

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Designers har en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Som industridesigner kan du exempelvis arbeta med att forma och utveckla produkter. De är ofta en en del i ett produktutvecklingsteam och samverkar då med andra och deltar i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt.

Vad gör en livsmedelstekniker?

Lönesättning varierar mellan yrkesroll, arbetsuppgifter och erfarenhet.

Som utbildad livsmedelstekniker kan du arbeta med produktionsledning, produktutveckling, livsmedelsinspektion, rådgivning, kvalitetsledning, hygienansvar och försäljning – eller som kökschef, kostchef, processtekniker och hållbarhetscoach.

Vilka utbildningar ger jobb?

Ta del av statistik och prognoser kring arbetsmarknaden.
 
SCB:s arbetskraftsbarometer 2021 (PDF, 17 MB)
Sacorapporten Framtidsutsikter

Källor och lönesök

Ingenjörernas lönestatistik är hämtad från Sveriges ingenjörer den 16 maj 2022. 

Ingångslöner Sveriges ingenjörer

Lönestatistik Sveriges ingenjörer

Medellöner för arkitekter och industridesigners är hämtad från SCB:s lönesök den 16 maj 2022.

SCB:s lönesök

Lönerna som anges är per månad.

Sidansvarig: servicedesk@lu.se | 2022-11-29