Hoppa till huvudinnehåll

GU branschråd

Utbildningsprogrammen på LTH är indelade i områden och varje område har ett branschråd där representanter från det omgivande samhället (företag, organisationer osv) ingår. Branschråden träffas cirka en gång per termin.

  • Branschrådet  för maskinteknik, maskinteknik med teknisk design, industriell ekonomi, logistik och styrning av försörjningskedjor, industridesign
  • Branschrådet för fysik, teknisk matematik, nanoteknik
  • Branschrådet för väg och vatten, arkitektur, lantmäteri, riskhantering, katastrofriskhantering och klimatanpassning, energi- och miljöeffektiva byggnader, hållbar stadsutveckling
  • Branschrådet för elektroteknik, info-com, datavetenskap, och medicinsk teknik 
  • Branschrådet för livsmedelsteknik, bioteknik, kemiteknik, ekosystemteknik

Information om LTH:s utbildningsprogram

För mer information om branschråden, kontakta Kristofer Modig, vicerektor för grundutbildning, kristofer.modig@bpc.lu.se.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2020-12-01