Nyheter

26 November 2020

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tar just nu fram en modell som ökar kunskapsutbytet mellan näringsliv och högskolor under covid-19 pandemin. Personal inom näringslivet ges enklare möjlighet till kompetensutveckling vid universitet, på plats eller digitalt. Nu testas möjligheten inom ett projekt finansierat av Vinnova.

desc
24 November 2020

5 November 2020

Ett nytt projekt finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC) tar sikte på att bygga motorer – gjorda av proteiner. ”Vi gissar att det finns en anledning till att evolutionen valde just proteiner som huvudbyggstenen för liv” säger fysikprofessor Heiner Linke som koordinerar satsningen.

2 November 2020

Jag är övertygad om att ett Science Village som sjuder av liv och drar maximal nytta av de båda världsledande forskningsanläggningarna i Lund är rätt väg att gå för att utveckla både forskning och undervisning, skriver LTH:s rektor Viktor Öwall med anledning av att LTH:s styrelse beslutat om en större etablering i den "forskarby" som växer fram mellan MAX IV och ESS. Jag är speciellt glad att vi har studenterna med oss i denna process, skriver LTH:s rektor vidare.

29 October 2020

Stora fartyg kör ofta på smutsig tjockolja, vilket orsakar stora utsläpp. Men hopp finns om att bygga nya och även konvertera befintliga fartygsmotorer till att i stället köra på metanol. Projektet Fastwater har fått fem miljoner euro från EU för att utveckla den nya tekniken. 2022 väntas en lotsbåt sjösättas.

28 October 2020

Nu är det klart: LTH förlägger delar av sin verksamhet till Science Village på Brunnshög i Lund. Det beslutades LTH:s styrelse under fredagens möte. Men det tar flera år innan man är på plats.

16 October 2020

Antikroppar handlar inte bara om att spåra immunitet mot covid-19 och andra smittor, utan används också alltmer för att bota sjukdomar. Forskare i immunteknologi bygger konstgjorda antikroppar med nya, läkande egenskaper.

12 October 2020

Även om nyöppnade X-Lab finns på LTH är studenter från övriga delar av Lunds universitet också välkomna. För framtiden finns planer på att bygga ett ännu större utrymme där studenter och anställda kan mötas i nya konstellationer och exempelvis påbörja innovationsresor.

8 October 2020

Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.

desc
7 October 2020

Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.