Nyheter

24 September 2020

Om hyresvärden Akademiska Hus inte tar krafttag för att utveckla de fysiska miljöerna kommer lärosäten att knäckas, antingen till följd av studentbortfall eller på orimliga hyresnivåer. Kanske är det dags för riksdag och regering att se över uppdraget till Akademiska Hus. Det skriver LTH:s rektor Viktor Öwall i sin blogg.

17 September 2020

Dr Camilla Modéer är en av tre personer som LTH år 2020 utsett att bli hedersdoktor. Den 28 september ger hon en hedersdoktorföreläsning om nytta och samverkan som går att ta del av via länk. Attityder och incitament måste förändras inom både näringslivet och den akademiska världen, anser Camilla Modéer.

16 September 2020

I dag renoveras många bostäder med syftet att både fräscha upp dem och att minska energianvändningen. Renoveringar leder till förbättringar, men det finns en risk att det inte blev så bra som det var tänkt. För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer.

4 September 2020

En webbaserad enkät distribuerades till alla som varit kursansvariga på LTH och undervisat under covid-19. En fjärdedel av dessa har svarat. Analysen av hela enkäten som är en del av ett samarbete med University of Queensland och Edinburgh University pågår, men några resultat är redan nu tydliga.

28 August 2020

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

26 August 2020

Själv ser jag riktigt mycket fram emot att efter en torftig och trist coronavår se liv på LTH:s campus igen. Jag hoppas att ni, kära studenter, ska få en härlig höst med många nya kamrater och nya kunskaper! Det skriver rektor Viktor Öwall i höstterminens första bloggpost, där han välkomnar alla LTH:s studenter.

18 August 2020

Nu drar renoveringen och ombyggnaden av M-huset igång på riktigt. Verksamheter och inventarier har tillfälligt flyttat över till Kemicentrum.

12 August 2020

En årlig internationell konferens om nanoteknik av och för studenter äger denna vecka rum på LTH. I normalfallet är programmet fullspäckat av föreläsningar, workshops, mingel och utflykter. På grund av coronapandemin blev den i år helt digital.

29 July 2020

Tack vare ett nytt innovativt koncept* har MAX IV banat väg för fjärde generationens synkrotroner. I en ny forskningsartikel bevisas den revolutionerande inverkan som MAX IV:s röntgenljus kan ha för utvecklingen av nanoelektronik, både inom grundforskningen och för industriella tillverkare.

13 July 2020

Att arbeta proaktivt – och tidigt identifiera möjliga risker. De forskare och industrier som letar efter nya material, som svar på stora samhällsutmaningar, bör göra det i nära samarbete med nanosäkerhetsforskare. Så resonerar två LTH-forskare som båda fördjupat sig i risker med nya material.