Nyheter

18 May 2022

LTH ingår i en rad internationella universitetsnätverk – med följden att studenter kan läsa en eller ett par terminer vid några av världens toppuniversitet och samtidigt få både en unik utbildning och global kulturell kompetens. Idag märks ett ökat intresse för utbytesstudier i Norden och Baltikum, vilket välkomnas av LTH:s rektor Annika Olsson, som just förnyat ett avtal med universitet i regionen.

17 May 2022

När tvättmaskinen, matbutikens kassasystem och cykelbanas lyktstolpar förvandlas till digitala funktioner blir vår vardag smidigare. Men när de uppdateras uppstår möjligheter för hackare att nästla sig in. Forskare undersöker hur luckorna kan tätas.

16 May 2022

Välkommen till ett populärvetenskapligt seminarium den 2 juni för att lära känna årets hedersdoktorer Dana Cuff, John Doyle och Nils Hannerz. Du kommer att få ta del av föreläsningar om arkitektur för prisvärda bostäder, om universella lagar från makro till mikronivå och hur kemi kan bidra till klimatomställningen. Du har också en unik möjlighet att mingla med både hedersdoktorerna och medarbetare från hela LTH på frukostminglet innan!

5 May 2022

Doktorspromotionen är LTH:s största akademiska högtid. Under en festlig, och mycket gammal, ceremoni i Lunds domkyrka promoveras då de doktorer vid Lunds universitet som under året försvarat sin avhandling. Som ett bevis på sin nya status får doktorn tre insignier: diplom, hatt (eller lagerkrans) och en ring. Den 6 maj promoveras de doktorer som inte kunnat delta i en fysisk doktorspromotion 2020 och valt att inte delta i den digitala doktorspromotionen 2021.

4 May 2022

Ett nytt pris, Lund University Agenda 2030 Award, syftar till att uppmuntra hållbarhetsforskare vid universitetet till nytänkande och samarbete över ämnesgränser. Alexandra Nikoleris är den första vinnaren och prisas för sitt nyskapande arbete med att utforma kreativa och hållbara framtidsscenarier.

13 April 2022

Det finns mer virus i utandningsluften kring symptomstart och när man pratar eller sjunger. Det visar en ny studie från Lunds universitet där forskare mätt mängden virus hos personer med covid-19. Covidsjuka med virus i utandningsluften smittade också fler hushållskontakter under hemkarantän.

12 April 2022

Alla vet att det ryker när det brinner. Men vad vet man egentligen om vad röken innehåller och hur olika brandförlopp påverkar röken? Och hur påverkar partiklarna i röken räddningspersonalen som är först på plats när en brand ska bekämpas. Forskare vid LTH har i ett unikt försök tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfört mätningar där röken studerats i detalj vid bränder i realistiska miljöer.

11 April 2022

Behovet av teknisk kompetens växer i takt med industrins återetablering i Sverige, och till följd av industrins omställning inom till exempel hållbar utveckling och digitalisering. I det läget är det en nödvändighet att alla ungdomar, oavsett bakgrund och kön, ska se möjligheterna i framtidsyrket ingenjör. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

11 April 2022

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

8 April 2022

Både semifinalerna och finalen var riktiga nagelbitare, med extremt jämna poängtavlor. Men till sist stod Tunaskolan 07C från Lund som vinnare i årets regionfinal i Teknikåttan.