Nyheter

28 October 2020

Nu är det klart: LTH förlägger delar av sin verksamhet till Science Village på Brunnshög i Lund. Det beslutades LTH:s styrelse under fredagens möte. Men det tar flera år innan man är på plats.

16 October 2020

Antikroppar handlar inte bara om att spåra immunitet mot covid-19 och andra smittor, utan används också alltmer för att bota sjukdomar. Forskare i immunteknologi bygger konstgjorda antikroppar med nya, läkande egenskaper.

12 October 2020

Även om nyöppnade X-Lab finns på LTH är studenter från övriga delar av Lunds universitet också välkomna. För framtiden finns planer på att bygga ett ännu större utrymme där studenter och anställda kan mötas i nya konstellationer och exempelvis påbörja innovationsresor.

8 October 2020

Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.

desc
7 October 2020

Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.

6 October 2020

Annika Olsson och Heiner Linke blir LTH:s nästa rektor och prorektor. Efter att val hållits och beslut fattats berättar de om vilka frågor de vill driva efter årsskiftet. Att skapa starka forsknings- och utbildningsmiljöer, bygga strategiska relationer med näringslivet och utveckling av LTH:s campusområden hör till det som kommer att stå i fokus.

6 October 2020

Det brukar sägas att det bara är kärnkraft och vattenkraft som kan hålla elnätet stabilt på 50 Hz. Något som är nödvändigt så att det inte brakar ihop med strömavbrott som följd. Men också vindkraften kan klara uppgiften, enligt ett nytt exjobb i reglerteknik.

2 October 2020

Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot och det är svårt att veta när de finns i luften omkring oss. Ny forskning från LTH visar att smittämnen som man inte tidigare trott klarar sig i luften faktiskt gör det. Ett exempel är norovirus som ger upphov till vinterkräksjuka. Nu fortsätter forskningen för att närmare undersöka om coronavirus kan smitta via luften.

1 October 2020

Lunds universitets rektor har idag fattat beslut om att Annika Olsson efter årsskiftet blir LTH:s rektor och att Heiner Linke samtidigt blir fakultetens prorektor. Beslut är fattat av Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

30 September 2020

Tack vare en mångmiljonsatsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan ett nytt forskningsprojekt i atomfysik LTH snart dra igång.