Nyheter

15 December 2020

Ett avhandlingsarbete som utvecklat en plastpåse som omvandlar citrusfruktjuice till marmelad med hjälp av solenergi får Sparbanken Skånes Forskningspris för särskilt framstående avhandling.

9 December 2020

Den ena vill kasta nytt ljus över den mystiska mörka materian. Den andra vill förstå hur senor är uppbyggda och hur de läker efter en skada. Nu tilldelas Caterina Doglioni, partikelfysikforskare, och Hanna Isaksson, professor i biomedicinsk teknik, cirka 40 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet, ERC.

4 December 2020

Visste du att det i Sverige råder "allmän tjänsteplikt", det vill säga att alla mellan 16 och 70 år kan kallas att tjänstgöra vid höjd beredskap, och att individen har ett stort ansvar? Vill du få koll på några termer som används när krishantering och -beredskap diskuteras i samhället? Här reder Tove Frykmer och Maja Svenbro, båda doktorander vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, ut några välanvända begrepp.

3 December 2020

När ett nytt vaccin ska tillverkas använder man vanligtvis de delar av mikroorganismens yta där flest antikroppar fastnar. Men en ny, omfattande kunskapssammanställning landar i en annan och paradoxal slutsats: att vaccin tycks bli effektivare om istället mindre ”populära” delar används. Också coronavaccin kan vinna på detta omvända angreppssätt, spår artikelförfattaren professor Gunnar Lindahl.

27 November 2020

På tisdag är det dags att öppna första luckan i LTH:s julkalender. Fram till julafton blir det 24 luckor med kortfilmer med sprakande och spännande experiment. Dessutom medverkar astronauten Christer Fuglesang i ett avsnitt.

26 November 2020

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tar just nu fram en modell som ökar kunskapsutbytet mellan näringsliv och högskolor under covid-19 pandemin. Personal inom näringslivet ges enklare möjlighet till kompetensutveckling vid universitet, på plats eller digitalt. Nu testas möjligheten inom ett projekt finansierat av Vinnova.

desc
24 November 2020

5 November 2020

Ett nytt projekt finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC) tar sikte på att bygga motorer – gjorda av proteiner. ”Vi gissar att det finns en anledning till att evolutionen valde just proteiner som huvudbyggstenen för liv” säger fysikprofessor Heiner Linke som koordinerar satsningen.

2 November 2020

Jag är övertygad om att ett Science Village som sjuder av liv och drar maximal nytta av de båda världsledande forskningsanläggningarna i Lund är rätt väg att gå för att utveckla både forskning och undervisning, skriver LTH:s rektor Viktor Öwall med anledning av att LTH:s styrelse beslutat om en större etablering i den "forskarby" som växer fram mellan MAX IV och ESS. Jag är speciellt glad att vi har studenterna med oss i denna process, skriver LTH:s rektor vidare.

29 October 2020

Stora fartyg kör ofta på smutsig tjockolja, vilket orsakar stora utsläpp. Men hopp finns om att bygga nya och även konvertera befintliga fartygsmotorer till att i stället köra på metanol. Projektet Fastwater har fått fem miljoner euro från EU för att utveckla den nya tekniken. 2022 väntas en lotsbåt sjösättas.