Maskinteknologi

Institutionen för maskinteknologi rymmer de teoretiskt orienterade ämnena Mekanik och Hållfasthetslära, och de successivt mer tillämpade Materialteknik, Maskinelement och Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Ca 50 personer arbetar på institutionen. Undervisning ges framförallt på programmen för Maskinteknik, Industriell ekonomi och Teknisk Fysik men även på LTHs övriga program i varierande omfattning.

Institutionen för Maskinteknologi, LTH Maskinteknologi

Forsknings bedrivs framför allt inom följande områden:

Maskinelement

Maskinelement studerar de delar som finns i en maskin och hur de kan optimeras. På LTH är forskningen inriktad mot a) kritiska varvtal, d.v.s. de rotationshastigheter som gör att stora vibrationer uppstår i maskiner och b) tribologi, läran om ytors samverkan, t ex friktion och c) transmissioner, d v s växellådor och andra maskinelement som överför krafter och effekt.
Nyckelord; tribologi, transmissioner i maskiner

Materialteknik

Inom Materialteknik studerar man olika material (metaller, legeringar, kompositer, keramiska material) i framförallt maskiner. Centralt är att beräkna material som klarar av höga belastningar och temperaturer i flygplansmotorer och i verkstadsindustrin.

Mekanik

Mekanik är ett grundläggande fysikaliskt ämne som behandlar materiella kroppars jämvikt och rörelse under inverkan av krafter. Forskare utvecklar modeller för hur material (t ex metaller, jordmaterial, kompositer) deformeras eller på annat sätt förändras när de påverkas av mekanisk eller termisk belastning. Andra områden är vibrationer, brottmekanik, vågutbredning, mikromekanisk modellering samt partikeldynamik i elektromagnetiska fält.

Industriell produktion

Industriell produktion (tidigare Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner) är ett tillämpat och industrinära ämne. Forskare utvecklar primärt material- och produktionsteknik för den tillverkande industrin. Nischområden är bl a skärande bearbetning (modell- och teknikutveckling inom svarvning, fräsning, borrning), utveckling av tillverkningsprocesser och material för elektromagnetiska komponenter samt nya sätt att simulera tillverkningsekonomiska kostnader.
Nyckelord: gjutning, svetsning, plåtbearbetning, skärande bearbetning, induktiv uppvärmning, vibrationer, magnetiska material, tillverkningsekonomisk simulering, produktionsanalys, tillämpad materialteknik, robotteknik

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15