Hoppa till huvudinnehåll

Viktigt att Lise Meitner-professorerna verkar i LTH:s miljöer

Ytterst handlar det om att skapa en öppen och kreativ miljö som attraherar studenter och forskare, och där alla kan förverkliga sin potential. Efter att ha deltagit i arrangemang som belyser att fler kvinnor än män idag lämnar akademin efter doktorsexamen – och att det därmed är svårare för LTH att rekrytera kvinnor som lärare och professorer – skriver LTH:s rektor Annika Olsson om en professur för jämställdhet, mångfald och forskarbriljans.

– Publicerad den 30 November 2021

Lise Meitner.
Lise Meitner, som inte fick dela 1944 års Nobelpris i kemi med Otto Hahn, har gett namnet åt en professur som är del av LTH:s arbete för jämställdhet och mångfald och ska säkerställa briljans inom akademin. På bilden som doktorand i Wien 1906. Foto: Wikimedia Commons

I förra veckan hade jag glädjen att vid ett seminarium lyssna till tre av LTH:s Lise Meitner-professorer när de berättade om sin forskning och inspirerade mig och andra forskare och studenter från LTH.

Jag hade också glädjen att dagen efter seminariet, tillsammans med fyra av dem, sitta i en panel för att berätta om våra karriärer i akademin, under Lise Meitner-puben som arrangerades av och för LTH:s studenter.

Båda dessa arrangemang belyste på många sätt hur viktigt det är med förebilder, men också hur viktigt det är med mångfald vid vår fakultet, där olika perspektiv får mötas och olika perspektiv får synas.


Vad är Lise Meitner-professuren
vid LTH? Jo, det är ett initiativ som går tillbaka till 1999 och ett exempel på det arbete som bedrivs för att LTH ska attrahera de bästa talangerna och vara en plats för jämställdhet och mångfald. Genom gästprofessuren bjuds framstående forskare in för att under en tid bedriva forskning och undervisning vid fakulteten.

Under arrangemangen delade professorerna med sig både av sin forskning och av sina erfarenheter och lärdomar som forskare i akademin. Deras erfarenheter från olika delar av världen och olika delar av forskarsamhället imponerade stort på mig.

Med ödmjukhet och humor delade de med sig av erfarenheter och råd om att vara envis, vara sig själv, stå upp för sin kompetens och ta sin plats. Klokt och viktigt!

Många aspekter kom fram i paneldiskussionerna, till exempel att jämnare könsfördelning inom akademin till stor del handlar om attraktiva anställningsformer och kompetenta mentorer, och att vi bland annat kan göra det mer lockande att återvända till LTH som lärare efter berikande arbete och erfarenheter i näringslivet.


Vem var Lise Meitner?
Några vill påstå att hon är den mest ”potentiella” Nobelpristagaren genom tiderna, och den mest bortglömda, bortgömda, bland dem som troligen hade varit värdiga mottagare av priset.

Lise Meitner var fysikern som 1938 lyckades förklara kärnklyvningsprocessen, och hon var en pionjär i ett mansdominerat fält när hon påbörjade sin forskning på 1910-talet. Lise Meitner tillbringade en tid vid Lunds universitet under krigsåren då hon tvingats lämna Österrike.

Efter det mycket givande samarbetet med den tyske kemisten Otto Hahn tilldelades han (!) 1944 det Nobelpris som hon förtjänade att åtminstone få dela.

Mot den bakgrunden vill vi på LTH satsa på professorer av underrepresenterat kön och rekrytera talangfulla gästprofessorer i just Lise Meitners namn.

Som rektor känner jag mig stolt att kunna rekrytera framstående, externa forskare till vår fakultet, så att vi kan bidra till mångfald och stärka vår jämställdhet. Ytterst handlar det om att vi vill skapa en öppen och kreativ miljö som attraherar både studenter och forskare – där allas potential tas tillvara. 

Professuren

Lise Meitner-professuren är en satsning med fokus på att rekrytera externa professorer av underrepresenterat kön till LTH. Anställningen som gäst- eller adjungerad professor är på deltid (i vanliga fall 20 procent) och förordnandet på tre år. Varje år rekryteras två till tre professorer. Satsningen har bidragit till att andelen kvinnor bland LTH:s professorer idag är 24 procent. 

Lise Meitner-professorerna 2021

Petra Andersson | Adjungerad professor, Bygg och Miljöteknologi, LTH

Margret Bauer | Professor, Reglerteknik, LTH

Evelyn Buckwar | Professor, Matematikcentrum, LTH.

Sandi Hilal | Adjungerad professor, Arkitektur och byggd miljö, LTH

Hilde Johnsen-Venvik | Professor, Kemiteknik, LTH

Susanne Norgren | Adjungerad professor, Maskinteknologi, LTH

Sofia Thorsson | Professor, Arkitektur och byggd miljö, LTH