Hoppa till huvudinnehåll

Två nya forskarskolor om vatten och byggnadsrenovering

Under våren startar två nya forskarskolor med LTH som värd. De handlar om klimatsäkert vatten för alla samt renovering och anpassning av byggnader och områden. Båda finansieras av Formas med 40 miljoner vardera. Respektive centrumföreståndare berättar mer.

– Publicerad den 16 February 2023

Regn på fönster i stad. Foto: MostPhotos
Klimatsäkert vatten och hållbara byggnader - det är temat för två nya forskarskolor. Foto: MostPhotos.

Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell är huvudsökande för forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration 

Varför behövs det en forskarskola om att renovera och anpassa byggnader och områden till nya behov? 

– För att minska miljö- och klimatpåverkan måste vi måste bli bättre på att omvandla, utveckla och renovera de hus och områden som vi redan lever och bor i. Det kräver ett annat sätt att planera och bygga fastigheter och städer på.

Vilka frågor vill ni söka svar på?

– Vi kommer att djupdyka i frågor som hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk, hur vi undviker att renovering leder till renovräkning, hur vi kan värna och bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar och hur alla aktörer som arbetar med dessa frågor kan bli mer innovativa. 

Hur mycket finansieras satsningen med?

– Den finansieras av Formas med 40 miljoner vilket kommer bekosta åtta doktorander som kommer att anställas av LTH, RISE, Malmö universitet och Uppsala universitet/Campus Gotland. 

Vem deltar?

– Deltar gör, utöver LTH, Malmö universitet, Campus Gotland vid Uppsala universitet och RISE.  

– I nätverket runt forskarskolan deltar även en rad företag och organisationer, nämligen fastighetsbolagen Framtidskoncernen, Stena Fastigheter, Vasakronan och HSB Malmö, Krook & Tjäder Arkitekter, Structor Projektledning Malmö AB, aktörsnätverken CMB och CFFF,  myndigheterna Boverket och Riksantikvarieämbetet samt Eurac Research Institute for Renewable Energy.

Läs mer på Formas hemsida

 

Catherine Paul, föreståndare för forskarskolan Aquaclim

Varför behövs det en forskarskola om vatten och klimat?

– Säkert dricksvatten och fungerande avlopp är helt avgörande för ett modernt samhälle. Med klimatförändringarna följer nya utmaningar. Ett varmare klimat leder till en mer osäker tillgång till på vatten av bra kvalitet och ökar även riskerna för översvämningar i den bebyggda miljön. Vattensektorn måste också bidra till minskad energi- och resursanvändning.

– Vatten- och avloppssystemen har också en åldrande infrastruktur. Dessutom finns oklarheter kring organisation och finansiering, inte minst i många lands- och glesbygdskommuner. 

– Sammantaget behöver sektorn en förstärkning av kloka individer! 

Hur mycket finansieras satsningen med?

– Den finansieras med nästan 40 miljoner från Formas, vilket kommer täcka sex nya doktorander och deras handledare.  Forskarskolan är en vidareutveckling av en befintlig forskarskola som tar slut i juni i år och har finansierats av Svenskt Vatten.  Också den är jag värd för. Inom ramen för den finns redan över 75 inskrivna doktorander och befintliga kurser behåller vi medan nya kurser och aktiviteter tillkommer i samband med att den nya kickar igång. 

Vem deltar?

– Utöver vi på LTH medverkar Luleå tekniska universitet, Chalmers, KTH, Uppsala universitet, SLU, Sweden Water Research, Uppsala Vatten och Avfall, Göteborgs Kretslopp och Vatten, Vivab, Sydvatten, Luleå Miljöresurs AB och Svenskt Vatten.  

Läs mer forskarskolans hemsida 

Dessutom startar i vår ett kompetenscentrum i vägteknik som också planerar en forskarskola, läs här: www.lu.se/artikel/storsatsning-pa-vagteknik