Hoppa till huvudinnehåll

"Trähus kräver kunskap och omsorg"

Året var 1994. Då hävdes förbudet mot flervåningshus med trästomme i Sverige. Efter närmare 30 år märks en ny byggboom i materialet som enligt forskningen nästan alltid är bättre ur klimatsynpunkt än stålet och betongen. Men LTH-professorn Sven Thelandersson varnar för trähusbyggandets fällor.

Tiina Meri – Publicerad den 14 March 2023

Omöblerat trähus med högt i tak, med utsikt mot höga träd och annan byggnad.
Sara kulturhus i Skellefteå – 20 våningar i trä. Med dagens teknik behöver brandrisken inte bli större än när hus byggs i "traditionella" material. Foto: Sven Burman

Här är sju saker som byggbranschen och beställare bör betänka i fråga om trähus, enligt Sven Thelandersson, professor vid Avdelningen för konstruktionsteknik: 

  1. Trä är känsligt för röta och mögel. Det vill säga: beständigheten är en akilleshäl. 
  2. Trähus måste byggas på rätt sätt, annars uppstår problem med just beständighet och livslängd. Och som vanligt gäller det att räkna rätt. Att taket i Tarfalahallen i Kiruna rasade in häromåret berodde på felberäkningar och feldimensionering av takkonstruktionen – något som hade kunnat leda till dödsfall. 
  3. Med dagens teknik behöver brandrisken inte bli större än när hus byggs i dagens mer ”traditionella” material.
  4. Trä är förnyelsebar råvara som kan ge lägre energiförbrukning, gå snabbare att bygga med och vara jämförelsevis lätt att återanvända.
  5. Byggbranschens problem är också trähusbyggandets: Avregleringen inom branschen i Sverige har lett till skenande kostnader, brister i ansvarsutkrävandet och till svaga incitament att minska klimatavtrycket. 
  6. I grannländerna Norge, Finland och Danmark ställs hårdare krav på byggbranschen från det offentligas sida. 
  7. Ska bostäder byggas är det bra bostäder som ska byggas – utan att det på förhand avgörs vilket material som ska användas. 

Läs mer om LTH:s bidrag till samhällsbygget i senaste numret av LTH-nytt.

Omslag till LTH-nytt nr 1 2023.

I LTH-nytt

Artikeln är publicerad i LTH-nytt nr 1 2023 "Till nytta för samhällsbygget".

LTH-nytts arkiv där du hittar tidningen i PDF-format