Hoppa till huvudinnehåll

Nytt samarbete mellan LTH och Volvo Cars: Ambitionen är hållbar tillväxt, innovation, attraktivitet och ökad konkurrenskraft

Lunds Tekniska Högskola och Volvo Cars har tecknat ett avtal för att stärka pågående forskningssamarbeten och identifiera nya områden för ömsesidig nytta och utveckling – och på det sättet bidra till hållbarhetslösningar. Partnerskapet fokuserar på fem områden: elektrifiering, trådlös kommunikation, säkerhetskritisk mjukvara, cirkulära material samt maskininlärning och AI.

Jessika Sellergren – Publicerad den 4 February 2022

Mats Moberg och Annika Olsson pratar gåendes framför teknisk utrustning.
Mats Moberg, Senior Vice President Research & Development på Volvo Cars och Annika Olsson, rektor för LTH. Foto: Kennet Ruona

Ett strategiskt samverkansavtal har undertecknats av Annika Olsson, rektor för LTH, och Mats Moberg, Senior Vice President Research & Development på Volvo Cars.

– Vårt strategiska partnerskap innebär att forskning och industri möts och gemensamt bidrar till kunskapsutveckling. Jag ser fram emot att arbeta med framtidens hållbara mobilitetslösningar i ett utvidgat samarbete med Volvo Cars, säger Annika Olsson.

Volvo Cars har satt målet att vara ett klimatneutralt företag 2040, och ett sätt att nå dit är att samverka i utvecklingsfrågor.

– Jag är glad över att vi nu fördjupar samarbetet med LTH. Jag tror starkt på kunskapsutbyte och ser fram emot att undersöka nya teknologier tillsammans med de tekniska talangerna i Öresundsregionen. Detta samarbete ger oss också ökade möjligheter att delta i och bidra till forskningen. Allt med syftet att driva förändring mot ett bättre samhälle, säger Mats Moberg.

Fem utvecklingsområden

LTH och Volvo Cars har identifierat fem områden som är viktiga för båda parter och ska utvecklas genom samverkan. Det handlar närmare bestämt om elektrifiering, trådlös kommunikation, mjukvara inom säkerhet, hållbara material samt maskininlärning och AI. Ambitionen är att befintliga och framtida teknologier inom dessa områden ska bidra till hållbar tillväxt, innovation, attraktivitet och ökad konkurrenskraft för både LTH och Volvo Cars.

– De fem områdena är alla väletablerade och starka forskningsgrenar på LTH. Därför har vi stora möjligheter att tillsammans med Volvo Cars kombinera våra styrkor och hitta hållbara lösningar och vägar framåt, säger Annika Olsson.

Mötet på hållplatsen ett startskott

Idag ingår omkring 60 personer – forskare och industriföreträdare – i samarbetet mellan LTH och Volvo Cars. I takt med att det gemensamma arbetet fortskrider kommer fler medarbetare att ansluta. Samverkansavtalet har skrivits för en treårsperiod och kan förlängas i perioder om två år.

Från Volvo Cars forsknings- och utvecklingskontor i Lund medverkar utvecklingschef Henrik Svensson.

– Med partnerskapet får vi möjlighet att öka samarbetet, som redan pågår i olika former, till nästa mer strategiska nivå. Jag ser fram emot att hitta fler möjligheter till samarbete mellan våra ingenjörer och LTH:s forskare och studenter – partnerskapet hjälper oss med detta. Volvo Cars står inför många intressanta ingenjörsmässiga utmaningar de kommande åren, och jag ser att LTH med både sin forskning och sina utbildningsprogram kan ge viktiga bidrag här. Nästan all ingenjörskunskap som behövs för att konstruera en bil finns här alldeles intill vårt eget kontor på Ideon i Lund, säger han.

Henrik Svensson är en av dem från Volvo Cars som var med när diskussionen om ett samarbete påbörjades. Det var vid invigningen av spårvägen i Lund 2020 som han och blivande rektorn Annika Olsson stötte ihop på LTH:s hållplats. De bestämde att de skulle träffas på nytt för att diskutera hur LTH och Volvo Cars skulle kunna utöka sin samverkan till nytta för båda parter och samhället i stort.

Nu är avtalet om strategisk samverkan signerat och det gemensamma utvecklingsarbetet har börjat rulla.