Hoppa till huvudinnehåll

Ny mångfacetterad kunskap, kreativitet och problemlösning behövs i framtiden

En snabb blick på omvärlden kan ibland räcka för att göra oss modlösa. Men det finns hopp om förbättrade livsvillkor med tanke på all den kunskap, kreativitet och förmåga till problemlösning och samarbete som så många studenter, forskare, samarbetspartners och alumner äger. Det skriver Annika Olsson, LTH:s rektor.

– Publicerad den 8 March 2023

Studenter vid ett träbord tillverkat av många delar, maskrosor i mitten.
Studenter som snart deltar i skapandet av robusta och hållbara livsmiljöer? Vi behöver fortsätta att arbeta hårt – och tillsammans, skriver LTH:s rektor Annika Olsson. Foto: Kennet Ruona

Sju starka sidor. I det senaste numret av LTH-nytt – som skickas ut till omkring 10 000 av LTH:s alumner – kan du bland annat läsa om LTH:s profilområden som är en tvärdisciplinär kraftsamling där LTH har världsledande ställning och framtidspotential, och där vi kan skapa nytta i vår omvärld tillsammans med andra aktörer i samhället. Kort och gott så samlar och fördjupar vi oss, för att i ännu högre grad vara till nytta för livet, digitaliseringen, industrin, klimatet och samhällsbygget.

I det nya numret av LTH-nytt gör våra forskare och lärare nedslag och spaningar kring framtidens livsmiljöer, där ingenjörer, industridesigners och arkitekter tillsammans står för kunskap och kompetenser som kan bidra till samhällsutvecklingen och den gröna omställningen.


På LTH söker vi nämligen svar kring framtidens boenden, arbetsplatser och samhällen. Vi intresserar oss för nollenergihus, konstruktioner som står sig över tid, förbättrade byggprocesser och hur framtida infrastruktur kan planeras och byggas. En särskild djup och bredd har vi på LTH när det gäller cirkulär byggindustri – som är ett av LTH:s profilområden, och med specifikt intresse om hur vi kan bli bättre på återvinning och återanvändning av viktiga material i byggandet.

LTH:s väg- och vatteningenjörer kommer att bygga våra samhällen och utforma fysiska miljöer. I nära samarbete med andra yrkesgrupper kommer de att utveckla och utforma framtidens hus, vägar, järnvägar, broar och vattensystem som alla måste vara robusta och klara ett klimat i förändring.

Hos oss finns arkitekter som tittar på framtidens digitala eller flexibla rum, och lantmätare som skärskådar intressekonflikter kring användandet av marken. Vidare har vi datavetare som kan smarta städer, och riskforskare som vet att vi behöver förbereda oss väl – för att förhindra katastrofer eller åtminstone minimera negativa följder av dem.

Samhället behöver fortsatt fokus på forskning inom dessa viktiga områden om Sverige ska behålla en position i framkant inom såväl samhällsbyggnadens utbildningar som i förmågan att skapa robusta och hållbara livsmiljöer.


Ett nytt stort krig i Europa, försämrat säkerhetsläge, hot mot demokratin, klimatförnekelse, klimatförändringar och fortsatt förlust av biologisk mångfald är exempel på problem som lätt kan göra oss modfällda.

Men med tanke på alla de mångfacetterade kunskaper, all kreativitet och förmåga till problemlösning och samarbete som så många av LTH:s studenter, forskare, samarbetspartners och alumner uppvisar finns det också hopp om lösningar och förbättrade livsvillkor för många människor.

Ingenjörer, arkitekter och industridesigners och forskare inom dessa områden behövs i framtiden. Det är min övertygelse att de kan förbättra den, och att vi behöver fortsätta att arbeta hårt, tillsammans.

 

Annika Olsson

Rektor LTH

LTH-sektionernas flaggor under Examenshögtid i Universitetsaulan.

LTH-alumn, välkommen tillbaka!

LTH vill gärna knyta närmare kontakt med dig som utbildat dig på Lunds Tekniska Högskola, en del av Lunds universitet. Vi med LTH-bakgrund är nyfikna på nya samarbeten och tror på livslångt lärande. Tillsammans kan vi fortsätta att utforska och skapa – till nytta för världen.

LTH:s alumnnätverk – här kan du anmäla dig

Omslag LTH-nytt nr 1 2023, skärmdump.

LTH-nytt: Till nytta för samhällsbygget

LTH-nytt är LTH:s magasin och riktar sig till alumner, studenter och medarbetare, och ambitionen är att den ska locka till läsning även bland den allmänhet som är intresserad av teknikutveckling och de tekniska högskolornas bidrag till samhällsnytta.

Här hittar du inom kort senaste numret av LTH-nytt (en tillgänglighetsanpassad PDF kommer senare).

LTH-nytt nr 1 2023 – Till nytta för samhällsbygget (PDF, 11 MB, öppnas i nytt fönster)