Hoppa till huvudinnehåll

Har batterier till elcyklar särskilt lätt att ta fyr?

Hallå Marcus Runefors, universitetslektor i brandteknik vid LTH som får många frågor om cykel­batterier efter förbudet att ladda litiumjonbatterier i universitetets lokaler.

Jessika Sellergren – Publicerad den 20 February 2024

Cyklister i Lund. Foto.
– Det är bra att vara rädd om batteriet så att man inte tappar det eller laddar med en felaktig laddare, säger Marcus Runefors om hur elcykelbatteriet ska tas om hand. Foto: Johan Bävman

Har batterier till elcyklar särskilt lätt att ta fyr? 
– Rent generellt när det gäller små fordon som elcyklar är batteriets egen övervakning mindre avancerad än hos batterier som finns i exempelvis personbilar – det gör det svårare för cykelbatteriet att avbryta laddningen om något fel uppstår. Fortfarande är bränder i elcyklar väldigt ovanliga med bara cirka tjugo bränder per år i hela landet som räddningstjänsten rycker ut till. 

Vad är det som gör att batterierna kan börja brinna?
– En rad olika skäl. Det kan vara produktionsdefekter, som när en kabel har blivit klämd, eller så kan det handla om fel i hanteringen, som exempelvis att batteriet har tappats, utsatts för extrema temperaturer eller laddats med fel laddare. I många fall vet man inte varför de börjar brinna, och det är sällan det undersöks i praktiken.

Finns det något man själv kan göra för att minska brandrisken?
– Det är bra att vara rädd om batteriet så att man inte tappar det eller laddar med en felaktig laddare, men annars är det främst konsekvenserna om batterierna börjar brinna som man kan göra något åt genom att exempelvis ladda på en lämplig plats.

Och vad är en lämplig plats?
– Bästa platsen inomhus är nog i ett förråd eller garage där det är mindre sannolikt att människor kommer till skada om batteriet börjar brinna. Om batteriet ändå måste laddas inne i bostaden så bör man undvika hallen eftersom det är vägen ut ur huset. Det gäller särskilt lägenheter där hallen ofta är den enda vägen ut förutom räddningstjänstens stegar. Att ladda på natten bör också undvikas. Sedan bör man såklart alltid ha fungerande brandvarnare.

Tycker du att universitetet gör rätt som inte tillåter batterier inomhus?
– Det är ju främst en värderingsfråga som är svår att ge ett vetenskapligt svar på. Personligen så tycker jag att ett absolut förbud är lite hårt eftersom det ändå är rätt ovanligt med batteribränder. Men om laddning ska förbjudas så är korridorer och undervisningssalar viktigast sett ur ett utrymningsperspektiv.

Apropå vetenskapliga svar – vad säger egentligen vetenskapen om batterierna?
– Litiumjonbatterier bygger på en elektrolyt som är lösningsmedelsbaserad. När ett sådant batteri t ex överladdas eller utsätts för höga temperaturer kan det leda till en så kallad termisk rusning som innebär att elektrolyten bryts ner och brännbar gas bildas. Om gasen antänds så kan det ge väldigt snabba brandförlopp eller bli en gasexplosion. Det finns många olika typer av litiumjonbatterier som har olika stor risk att gå i termisk rusning, och att känna till riskerna är särskilt viktigt nu när vi installerar allt fler solcellsbatterier i våra bostäder där det finns risk att mer gas genereras.

 

Marcus Runefors. Foto.

Marcus Runefors

Marcus Runefors är universitetslektor i brandteknik vid LTH.
Marcus Runefors — Lunds universitet

Artikeln är ursprungligen publicerad i LUM, Lunds universitets magasin, nr 1:2024:

Har batterier till elcyklar särskilt lätt att ta fyr? | Medarbetarwebben (lu.se)