Hoppa till huvudinnehåll

ERC Proof of Concept grant för forskning om att sortera celler med ultraljud

Per Augustsson, docent i biomedicinsk teknik, får ERC Proof of Concept Grant för sitt arbete med att undersöka hur vätskor och celler beter sig i ett ljudfält.

Jonas Andersson – Publicerad den 6 September 2022

Illustration på hur olika blodceller sorteras med hjälp av ljudvågor

Totalt får 55 forskare runt om i Europa 150 000 euro av European Research Council var för att undersöka den kommersiella potentialen av deras forskning. Alla har de tidigare fått ERC:s Starting Grants. Finansieringen är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa och har valts ut bland 120 utvärderade förslag, varav tre gick till Sverige.

– Det betyder att jag kan ta vidare de resultat som kommit ur mitt pågående ERC starting grant och försöka tillämpa dem så att de kan komma samhället till nytta. Mitt ERC starting grant är inriktat mot grundläggande fysikaliska principer, och jag tycker det känns bra att kunna jobba med både grundläggande och tillämpade projekt, säger Per Augustsson.

Separera olika celler ur blodet

Han forskar kring hur ljud kan användas för att exempelvis sortera och separera ut celler från blod från till exempel blodprover. 

– Blod består mestadels av röda blodceller, men innehåller även vita blodkroppar som är en del av immunförsvaret. I blodet hos personer som drabbats av cancer kan det även finnas så kallade cirkulerande tumörceller som tros spela en roll för hur cancer sprids mellan olika organ i kroppen. För att förstå vilken roll olika typer av blodceller har hos friska och sjuka individer är det av intresse för biologer och medicinska forskare att kunna separera ut olika typer av celler ur blodet för att studera dem i detalj. Vi tror att ultraljudsbaseras separation kan ge dem ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma detta, berättar Per Augustsson.

Grundläggande mekanismer

Det handlar om att förstå hur grundläggande mekanismer för hur vätskor och celler beter sig i ett ljudfält fungerar. Finansieringen nu gäller för att undersöka möjligheten att tillämpa akustisk separation inom tillämpningsområden där man vill plocka ut specifika undergrupper av celler direkt ur blod. 

– Som exempelvis när man donerar blodplättar på blodcentralen.  Vi vill ta reda på om akustisk separation ibland kan vara ett bättre alternativ än centrifugering, som är den vanligaste metoden i dag. Då behöver vi titta på om man kan uppnå tillräckligt noggrann separation, om cellerna möjligen kan ta skada av akustisk separation samt hur mycket man kan skala upp genomströmningen i akustisk separation av blod, säger Per Augustsson.

Vad är målet med projektet?

– Målet med projektet är att bädda för att denna teknik ska kunna kommersialiseras och på så sätt komma samhället till nytta i förlängningen och då behöver man först svara på dessa frågor. 

Vad finns det för möjlig praktisk användning av resultaten?

– Kanske kommer vi att se akustiska separatorer ersätta centrifuger i vissa sammanhang, som på blodcentralen när man exempelvis donerar blodplättar.

Mer om ERC Proof of Concept grants på ERC:s sida

 

Porträtt på Per Augustsson

Per Augustsson

Per Augustsson är docent och universitetslektor i biomedicinsk teknik.

Mer om Per Augustssons forskning i Forskningsportalen

Så fungerar tekniken

Celler leds in i ett glaschip med en millimeterbred kanal som är några centimeter lång. Hela chippet vibrerar miljontals gånger per sekund och ett ljudfält uppstår mellan väggarna inuti kanalen. Cellerna påverkas av ljudet och en kraft uppstår som trycker cellerna i sidled medan de flyter fram igenom kanalen. 

Celler av olika typ påverkas i varierande grad av ljudet eftersom de har lite olika ljudegenskaper och storlek. Effekten av detta är att när cellerna når slutet av kanalen så har de separerats från varandra. Genom att förgrena flödet i slutet av kanalen kan vi samla upp celler av olika typ i separata utlopp.