Hoppa till huvudinnehåll

En personlig rådgivare i extremväder

Under perioder av intensivt varmt eller kallt väder får bland annat barn, äldre och personer som arbetar utomhus problem med värmebalansen i kroppen. Med en ny app hoppas LTH-forskare lindra och förhindra detta lidande.

– Publicerad den 24 January 2019

Från institutionen för designvetenskaper – avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi – vid LTH leder docent Chuansi Gao ett EU-samarbete som utvecklar ClimApp, en mobilapplikation som ger individanpassade tips för att klara av extrema väderhändelser som exempelvis de långvariga värmeböljorna under sommaren 2018.

Appen ger råd om klädsel, vätskeintag och hur länge det är möjligt att befinna sig i extrem värme och kyla. Individuella faktorer som ålder, fysisk arbetsintensitet och hur väl personen redan hunnit anpassa sig till rådande temperaturer och förhållanden kombineras med klimatdata – och så görs beräkningar utifrån vetenskapliga rön om kroppens värmebalans och så kallad termisk komfort.


Utan sammanhang
kan ClimApp verka överflödig. Många dricker väl när de blir törstiga och väljer framgångsrikt kläder efter en snabb flukt på termometern? Utvecklarna konstaterar att sunt förnuft räcker en bit på vägen, men att det inte är tillräckligt.

– När man känner sig törstig är man redan uttorkad, och det är svårt att utifrån erfarenhet fastställa hur isolerande kläder som behövs om man exempelvis arbetar flera timmar i kyla. Det är också svårt att på egen hand uppskatta hur mycket den inre kroppstemperaturen höjs när man arbetar i värme, säger Chuansi Gao.


Klimatförändringar har
gett upphov till mer extremt väder över hela världen och konsekvenserna är påtagliga. Under perioder av intensivt varmt eller kallt väder sjunker produktiviteten, samtidigt som sjukdomar kopplade till så kallad termisk stress ökar bland barn och äldre, liksom bland personer som arbetar utomhus. Här kan ClimApp bidra.

– När äldre människors fysiska funktioner försämras behöver de ett bättre omhändertagande, och små barn kan ibland inte ens berätta om det är för varmt eller för kallt. ClimApp ska skicka ut tidiga varningar och ge säkrare råd, säger Chuansi Gao.


THEO HAGMAN ROGOWSKI

 

FAKTA | ClimApp

ClimApp är en app som ska vara klar under 2020. Dess varningar och råd är baserade på beräkningar av kroppens värmebalans. Beräkningarna tar hänsyn till de så kallade termiska klimatfaktorerna – vindhastighet, solstrålning, lufttemperatur och luftfuktighet – och görs på fyra internationella standarder som berör kroppens värmeutbyte.