Hoppa till huvudinnehåll

En hyllning till elen och en LTH-personlighet som fyller jämnt

Temadagen om el äger rum för att hylla en 80-årig LTH-legendar. Det handlar om Sture Lindahl som bidragit till LTH:s verksamhet sedan 1970-talet och som nu fyller jämnt. Han var senast adjungerad professor i industriell elektroteknik och automation, och till hans ära träffas ett hundratal deltagare för att minnas, men också för att blicka framåt. Sture Lindahl är förstås själv på plats för att ta emot hyllningarna.

Jessika Sellergren – Publicerad den 18 April 2023

Ett hundratal människor i en stor sal sett från ovan. Foto.
Ett hundratal människor har samlats för att prata om el och energi med en historisk ansats – men också för att hylla Sture Lindahl i mitten av april 2023. Foto: Pernilla Daws

Seminarierna gör nedslag i ämnen som den historiska utvecklingen av elenergisystemet, kärnkraftens utbyggnad, utmaningar inom skydds- och styrsystem och framtidens elsystem och energiomställning – alla med kopplingar till Sture Lindahls gärningar under sitt långa yrkesliv.

Göran Andersson, professor emeritus vid ETH Zürich och KTH med fokus på elkraftsystem, är en av dem som håller i en av de inledande presentationerna. Han liknar Sture Lindahl vid lejonet i Lunds universitetssigill: ena tassen i en bok och i den andra ett svärd. Sådan är Sture Lindahl menar Göran Andersson, ena foten i den praktiska myllan med en stor vetgirighet för att lösa nya utmaningar.

Deltagarna under hyllningsdagen visar att kontakterna mellan industrin och akademin är starka i elkraftsystemvärlden. I publiken finns representanter från företag som E.ON, Vattenfall, Hitachi (tidigare ABB) och DNV (Det Norske Veritas) – ett globalt konsultföretag som köpte Gothia Power, som Sture Lindahl var med och startade.

Talarna under dagen är Karl-Johan Åström, professor emeritus i reglerteknik och en av LTH:s första professorer, Sture Larsson, pensionerad teknisk direktör för Svenska kraftnät, Thomas Smed, expert i kärnkraftsdynamik vid Vattenfall-Forsmark, Zoran Gajic, expert på skyddssystem vid Hitachi, Ambra Sannino vid DNV och ordförande inom Svenska IEEE för elkraftsystem och kraftelektronik. Från tiden när Sture Lindahl verkade på Sydkraft finns Per Norberg, senare på Vattenfall Eldistribution samt Bengt Ekenstierna, pensionerad projektledare vid Sydkraft för Baltic Cable mellan Svedala och Travemünde, och som idag arbetar med ”Beken-modellen” – en prissättningsmodell vars syfte är att sänka de höga svenska elpriserna.

En stor del av dagen handlar om tillbakablickar, men det finns även flera framåtriktade ansatser.

En av dem som blickar framåt är Olof Samuelsson, professor i industriell elektroteknik och automation samt koordinator för LTH:s profilområde ”Energiomställningen – el och transport”. Han säger:

– Jag slås av mängden samlad kompetens i rummet. Många här bidrog till Sveriges första energiomställning när kärnkraft och elvärme ersatte oljeeldning. Den globala energiomställningen idag innebär ett stort behov av ny kompetens inom elkraftsystem, och jag gläder mig åt alla yngre deltagare här idag.

Bland annat deltar sju av Olof Samuelssons examensarbetare inom elkraftsystem som nu är på väg ut i yrkeslivet.

Sture Lindahl. Foto.

Sture Lindahl

Adjungerad professor i industriell elektroteknik och automation vid LTH.

Efter civilingenjörsexamen vid Chalmers kom Sture Lindahl till Lund för forskarutbildning vid Reglerteknik på LTH och har sedan dess bott i Lund. Efter många år i industrin – hos Vattenfall, Sydkraft och ABB – startade han konsultföretaget Gothia Power (nu DNV) år 2005. Under sin industrikarriär har han behållit nära kontakt med högskolan och blev 1985 docent vid LTH, 1998 hedersdoktor vid Chalmers och 2000 - 2008 var han adjungerad professor vid Industriell elektroteknik och automation, LTH.