Hoppa till huvudinnehåll

M-huset - översikt av lokaler

M-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Ole Römers väg 1.

Just nu pågår en renovering av M-huset och verksamheten är tillfälligt flyttad till Kemicentrum (KC), hus 4 på adress Naturvetarvägen 18. Enligt planerna är M-huset åter i bruk under slutet av 2022.

Lokalbeståndet kommer sannolikt att se lite annorlunda ut när renoveringen väl är klar.

Översiktskarta över KC, dock ej hus 4 (ny flik).

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik).

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal M:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal M:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Information om Kårhusets hörsal (adress John Ericssons väg 3):

Våning: 1 (källarplanet räknat från huvudentréplanet)
Platsantal: 200
Ägare: LTH Gem (egentligen LU Gem). Lokalen används som ersättningslokal för lokalen M:A under ombyggnaden av M-huset som beräknas pågå till och med 2022.
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal Kårhusets hörsal (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Kårhusets hörsal (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:A

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 197
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal M:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

M:B har ingen direkt motsvarighet under renoveringen av M-huset, utan undervisningen är inbokad där det finns utrymme.

 

Gammal information om M:B

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 103
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal M:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information om KC:E:

Våning: 0 (entréplanet).
Platsantal: 54
Ägare: LTH Gem. Lokalen används som ersättningslokal för lokalen M:D under ombyggnaden av M-huset som beräknas pågå till och med 2022.
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal KC:E (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:E (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:D

Våning: 1
Platsantal: 49
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal M:D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information om KC:D:

Våning: 0 (entréplanet).
Platsantal: 70
Ägare: LTH Gem. Lokalen används som ersättningslokal för lokalen M:E under ombyggnaden av M-huset som beräknas pågå till och med 2022.
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal KC:D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:E

Våning: 1
Platsantal: 60
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal M:E (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:E (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Information om KC:M IEA:

Våning: +2 i norra delen av KC 4.
Platsantal: 24
Ägare: IEA, Industriell elektroteknik och automation
Access: Ligger i en låst korridor. Lokalen är låst med Salto, enbart personal på IEA har access. Övriga som behöver access har möjlighet att få via carina.lindstrom@iea.lth.se.

Utrustning lokal KC:M IEA (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M IEA (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via carina.lindstrom@iea.lth.se.

 

Gammal information om M:IEA:

Våning: 1
Platsantal: 13
Ägare: IEA
Access: Låst med Salto, enbart personal på IEA har access. Övriga som behöver access har möjlighet att få via carina.lindstrom@iea.lth.se.

Utrustning lokal M:IEA (M:1496) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:IEA (M:1496) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via carina.lindstrom@iea.lth.se.

Våning: 1
Platsantal: 28
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personalen på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:IP1 (M:1431) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:IP1 (M:1431) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen.

Våning: 2
Platsantal: 30
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personalen på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:IP2 (M:2495) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:IP2 (M:2495) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen.

Information om KC:M ALC:

Våning: -1 (källarplan) på KC 4.
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Samma gäller som för den ordinarie salen (se nedan) i den mån det är möjligt.

Utrustning lokal KC:M ALC (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M ALC (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:L2:

Våning: 2
Platsantal: 28
Ägare: LTH Gem
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal M:L2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:L2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information om KC:M M1:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4.
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Samma gäller som för den ordinarie salen (se nedan) i den mån det är möjligt.

Utrustning lokal KC:M M1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M M1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:M1:

Våning: 2
Platsantal: 28
Ägare: LTH Gem
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal M:M1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:M1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information om KC:M M2:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4.
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Samma gäller som för den ordinarie salen (se nedan) i den mån det är möjligt.

Utrustning lokal KC:M M2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M M2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:M2:

Våning: 2
Platsantal: 34
Ägare: LTH Gem
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal M:M2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:M2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information om KC:M Q:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4.
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Samma gäller som för den ordinarie salen (se nedan) i den mån det är möjligt.

Utrustning lokal KC:M Q (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Q (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:Q:

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal M:Q (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Q (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information om KC:M R:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4.
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Samma gäller som för den ordinarie salen (se nedan) i den mån det är möjligt.

Utrustning lokal KC:M R (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M R (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om M:R:

Våning: 3
Platsantal: 34
Ägare: LTH Gem
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal M:R (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:R (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information om KC:M 3145:

Våning: 2 på KC 4.
Platsantal: 30
Ägare: Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Access: Enbart personal på Institutionen för teknisk ekonomi och logistik har access.

Utrustning lokal KC:M 3145 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M 3145 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen.

 

Gammal information om M:3145:

Våning: 3
Platsantal: 30
Ägare: Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Access: Enbart personal på Institutionen för teknisk ekonomi och logistik har access.

Utrustning lokal M:IEA (M:1496) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:IEA (M:1496) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen.

ALC-salar

ALC = Active Learning Classroom. Sal möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig runt i rummet.

Våning: -1 (källarplan) på KC 4.
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem. Lokalen är en ersättningslokal för M:L2 under M-husets renovering.
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal KC:M ALC (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M ALC (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Windows

Information KC:M Emma1-2:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:M Emma1-2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Emma1-2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om Emma1:

Våning: 3
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal M:Emma1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information KC:M Emma1-2:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:M Emma1-2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Emma1-2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om Emma2:

Våning: 3
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal M:Emma2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information KC:M Emma3:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4
Platsantal: 16 datorer, 16 sittplatser. Här finns även 8 datorer undantagna till fjärrinloggning.
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:M Emma3 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Emma3 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om Emma3:

Våning: 3
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal M:Emma3 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma3 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information KC:M Emma4-5:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4
Platsantal: 18 datorer, 18 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:M Emma4-5 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Emma4-5 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om Emma4:

Våning: 3
Platsantal: 11 datorer, 22 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal M:Emma4 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma4 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information KC:M Emma4-5:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4
Platsantal: 18 datorer, 18 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:M Emma4-5 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Emma4-5 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om Emma5:

Våning: 3
Platsantal: 9 datorer, 18 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal M:Emma5 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma5 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

M:Ida har ingen direkt motsvarighet under renoveringen av M-huset, utan undervisningen är inbokad där det finns utrymme.

Våning: 1
Platsantal: 13 datorer, 23 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal M:Ida (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ida (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information KC:M Ina1:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4
Platsantal: 22 datorer, 22 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:M Ina1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Ina1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om Ina1:

Våning: 3
Platsantal: 15 datorer, 30 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal M:Ina1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Information KC:M Ina2:

Våning: 0 (entréplan) på KC 4
Platsantal: 18 datorer, 18 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:M Ina2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M Ina2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gammal information om Ina2:

Våning: 3
Platsantal: 15 datorer, 30 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal M:Ina2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

M:Ina3 har ingen direkt motsvarighet under renoveringen av M-huset, utan undervisningen är inbokad där det finns utrymme.

Våning: 1
Platsantal: 14 datorer, 28 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal M:Ina3 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina3 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

M:Ina4 har ingen direkt motsvarighet under renoveringen av M-huset, utan undervisningen är inbokad där det finns utrymme.

Våning: 1
Platsantal: 14 datorer, 28 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare

DDG:s översikt över M-husets ersättningsdatorsalar på KC (ny flik)

Utrustning lokal M:Ina4 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina4 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Laborationssalar

Våning: 1
Platsantal: 30
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personalen på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:IPLab (M:1445B) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:IPLab (M:1445B) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen.

Våning: 2
Platsantal: 30
Ägare: Materialteknik
Access: Enbart personalen på Materialteknik har access.

Utrustning lokal M:2383 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:2383 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med Materialteknik.

Grupprum

Dessa grupprum används främst för PBL-undervisning då de är avdelade i sektioner om 3 delar med 6 platser i vardera del.

M:P1 har ingen direkt motsvarighet under renoveringen av M-huset, utan undervisningen är inbokad där det finns utrymme.


Våning: 3
Platsantal: 18
Ägare: LTH Gem
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal M:P1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:P1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

M:P2 har ingen direkt motsvarighet under renoveringen av M-huset, utan undervisningen är inbokad där det finns utrymme.


Våning: 3
Platsantal: 18
Ägare: LTH Gem
Access: Som regel alltid öppen under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Utrustning lokal M:P2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:P2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-06-10