Hoppa till huvudinnehåll

Studiecentrum - översikt av lokaler

Studiecentrum ligger på LTH:s campus och har besöksadress John Ericssons väg 4.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal SC:XX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal SC:XX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Lokalerna Brunnen och Pepparholm används i undantagsfall för undervisning, i förekommande fall främst för CEE (Genombrottet).Våning: 2 (entréplan från John Ericssons väg räknat)
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal SC:Brunnen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal SC:Brunnen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)Våning: 2 (entréplan från John Ericssons väg räknat)
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal SC:Pepparholm (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal SC:Pepparholm (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-04-29