Hoppa till huvudinnehåll

Fysicum - översikt av lokaler

Fysicum/Fysiska institutionen ligger nära LTH:s campus och har besöksadress Professorsgatan 1.

Översiktskarta över Fysicum (pdf, ny flik).

DDG:s översikt över datorsalarna på Fysicum (ny flik).

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal Fys:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal Fys:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 4
Platsantal: 132
Ägare: Fysik LTH
Access: Öppen mellan 7-17, övrig tid Saltolås. Access ges av kerstin.nilsson@fysik.lth.se respektive kristina.loo@fysik.lu.se

Utrustning lokal Fys:H418 Rydbergsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H418 Rydbergsalen (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 4
Platsantal: 82
Ägare: Fysik LTH
Access: Öppen mellan 7-17, övrig tid Saltolås. Access ges av kerstin.nilsson@fysik.lth.se respektive kristina.loo@fysik.lu.se

Utrustning lokal Fys:K404 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K404 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 2
Platsantal: 48
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:H221 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H221 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 3
Platsantal: 20
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen

Utrustning lokal Fys:H322 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H322 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 4
Platsantal: 48
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen

Utrustning lokal Fys:H421 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H421 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: Fysik LTH
Access: Låst via Salto. Access ges av kerstin.nilsson@fysik.lth.se respektive kristina.loo@fysik.lu.se

Utrustning lokal Fys:K262 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K262 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Datorsalar med Linux

Våning: 3
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: Fysik N
Access: Låst. LU-personal samt LTH-/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på Fysicum (ny flik)

Utrustning lokal Fys:H321A Meitner (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H321A Meitner (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen kan direktbokas i TimeEdit av LTH:s schemaläggning (schema@lth.lu.se) efter överenskommelse med institutionen.

Datorsalar med Windows

Våning: 2
Platsantal: 22 datorer, 22 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på Fysicum (ny flik)

Utrustning lokal Fys:K204 Curie (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K204 Curie (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Grupprum

Våning: 2
Platsantal: 16
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K216 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K216 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 6
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K217 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K217 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 8
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K218 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K218 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 8
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K219 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K219 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 16
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K220 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K220 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-05-13