Hoppa till huvudinnehåll

MH - översikt av lokaler

Matematikhuset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 18A.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal MH:XX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal MH:XX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 138
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Öppnas upp 15 minuter innan lokalen är bokad. För att se lokalen i förväg (eller vid tekniska problem) v.g. kontakta Jan-Erik Sundin på 046-222 30 00, alternativt  GEM_Tekniker@bygg.lu.se.

Utrustning lokal MH:Gårdingsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Gårdingsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 155
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Låst. Öppnas upp 15 minuter innan lokalen är bokad. För att se lokalen i förväg (eller vid tekniska problem) v.g. kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:Hörmandersalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Hörmandersalen (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas hos Kerstin Rogdahl på Matematikcentrum N, expedition@math.lu.se

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 138
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Öppnas upp 15 minuter innan lokalen är bokad. För att se lokalen i förväg (eller vid tekniska problem) v.g. kontakta Jan-Erik Sundin på 046-222 30 00, alternativt  GEM_Tekniker@bygg.lu.se.

Utrustning lokal MH:Rieszsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Rieszsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 2
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum Matematisk statistik
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:227 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:227 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematisk statistik samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:228 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:228 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:229 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:229 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 48
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in!). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:309A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:309A (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:309B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:309B (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:309C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:309C (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:331 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:331 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:332A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:332A (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:332B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:332B (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum LTH
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:333 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:333 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematik LTH samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 48
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 1
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på MH (ny flik)

Utrustning lokal MH:140 Backus (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:140 Backus (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 15 datorer, 30 sittplatser
Ägare: Matematikcentrum LTH
Access: Lärare på Matematikcentrum samt LTH-studenter har access. Behövs access för andra kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:230 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:230 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematik LTH samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 15 datorer, 30 sittplatser
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Lärare på Matematikcentrum samt N-studenter har access. Behövs access för andra kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:231 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:231 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 2
Platsantal: 20
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:Sigma (210B) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Sigma (210B) (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 18
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:330 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:330 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 4
Platsantal: 10
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:454A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:454A (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-06-15