Hoppa till huvudinnehåll

V-huset - översikt av lokaler

V-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress John Ericssons väg 1.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal V:XX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal V:XX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 213
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: Från och med HT 2021 är V:A en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal V:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 110
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal V:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 160
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal V:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 48
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. Den ligger dock innanför en dörr som är låst med Salto. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset.

Utrustning lokal V:D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Ritsalar/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:Brandsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Brandsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Salto. Bara anställda på Avdelningen för Trafik och väg har access.

Utrustning lokal V:H (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:H (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med avdelningen för Trafik och väg, som använder ett eget bokningssystem för lokalen. Övriga bokningar måste i förekommande fall ske via andreas.persson@tft.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:N1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:N1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:N2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:N2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:O1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:O1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:O2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:O2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:P1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:P1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:P2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:P2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:Q1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Q1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:R1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:R1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:R2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:R2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:S1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:S1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:S2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:S2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 1
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator11 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator11 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator12 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator12 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator21 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator21 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator22 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator22 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator23 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator23 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator24 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator24 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator25 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator25 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Laborationssalar

Våning: 1
Platsantal: 20
Ägare: Brandteknik
Access: Låst med Saltolås, enbart anställda på Brandteknik har access.

Utrustning lokal V:Brandlabbet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Brandlabbet (i TimeEdit, ny flik)

Kan läggas in i TimeEdit endast efter att den är bokad hos dan.madsen@brand.lth.se på Brandteknik eftersom det krävs särskild utbildning för att använda labbet.

Grupprum

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 3
Platsantal: 20
Ägare: Husstyrelse V-huset
Access: Saltolås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset.

Utrustning lokal V:Konf1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Konf1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 7
Ägare: Husstyrelse V-huset
Access: Saltolås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset.

Utrustning lokal V:Konf2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Konf2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-05-11