Hoppa till huvudinnehåll

V-huset - översikt av lokaler

V-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress John Ericssons väg 1.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal V:XX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal V:XX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 213
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: Från och med HT 2021 är V:A en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal V:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 110
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal V:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 160
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal V:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 48
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. Den ligger dock innanför en dörr som är låst med Salto. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset.

Utrustning lokal V:D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Ritsalar/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:Brandsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Brandsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Salto. Bara anställda på Avdelningen för Trafik och väg har access.

Utrustning lokal V:H (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:H (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med avdelningen för Trafik och väg, som använder ett eget bokningssystem för lokalen. Övriga bokningar måste i förekommande fall ske via andreas.persson@tft.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:N1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:N1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:N2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:N2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:O1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:O1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:O2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:O2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:P1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:P1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen upplåst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:P2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:P2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:Q1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Q1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:R1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:R1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:R2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:R2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:S1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:S1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Försedd med Saltolås, men dörren är upplåst under veckodagarna under terminstid. Låst under jul- och sommaruppehåll. Under tentaveckorna är salen låst. Skulle lokalen vara låst då den normalt är öppen och du inte kan komma in med ditt LU-kort, kontakta vaktmästaren i V-huset för hjälp med access (ny flik).

Utrustning lokal V:S2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:S2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 1
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator11 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator11 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator12 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator12 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator21 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator21 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator22 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator22 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator23 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator23 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator24 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator24 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i V-huset (ny flik)

Utrustning lokal V:Dator25 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Dator25 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Laborationssalar

Våning: 1
Platsantal: 20
Ägare: Brandteknik
Access: Låst med Saltolås, enbart anställda på Brandteknik har access.

Utrustning lokal V:Brandlabbet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Brandlabbet (i TimeEdit, ny flik)

Kan läggas in i TimeEdit endast efter att den är bokad hos dan.madsen@brand.lth.se på Brandteknik eftersom det krävs särskild utbildning för att använda labbet.

Grupprum

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 3
Platsantal: 20
Ägare: Husstyrelse V-huset
Access: Saltolås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset.

Utrustning lokal V:Konf1 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Konf1 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 7
Ägare: Husstyrelse V-huset
Access: Saltolås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset.

Utrustning lokal V:Konf2 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal V:Konf2 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-05-11