Hoppa till huvudinnehåll

Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer

Här hittar du information om vad som gäller om du som student önskar boka en lokal på LTH.

Kontaktinformation för lokalbokning på LTH

De flesta lokaler på LTH bokas genom LTH:s schemaläggare och lokalbokare Naomi Facks, Johan, Grönlund, Love Liedholm och Sophie Sjögren. Vi sitter på 5:e våningen i E-huset, norra delen av korridoren.

Kontaktuppgifter lokalbokare LTH

schema@lth.lu.se

Vem kan boka en lokal på LTH?

Enskilda studenter kan inte boka lokal på LTH, utan du måste representera en sektion eller motsvarande som är godkänd av TLTH. Det som skall ske i lokalen måste dock vara kopplat till sektionens verksamhet. Respektive sektion har utsett vilka som är godkända lokalbokare. Kontakta din sektionsordförande för mer information om vem som får boka för din sektions räkning.

Tillhör du något av TLTH:s utskott (ny flik) eller någon av TLTH:s samarbetsföreningar (ny flik), måste du gå via pedellen för att boka en lokal, pedell@tlth.se.

Tillhör du inte TLTH måste du tillhöra någon annan studentkår vid LU eller någon AF-sektion.

Huvudprincipen för lokalbokning på LTH är dessutom att man bara får boka i sitt eget "hemmahus". Önskar man boka i andra hus måste man kontakta respektive husprefekt först.

Att tänka på gällande LTH:s undervisningslokaler

  • Det råder ett generellt förbud mot förtäring (=att äta ) i samtliga LTH:s undervisningslokaler. Detta gäller även under lunchföreläsningar.
  • Har du möblerat om i salen - återställ möbleringen till det ursprungliga skicket.

Hur beställer/bokar jag en lokal?

Från och med februari 2021 beställs lokaler på webben via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik.

Läs Guide över hur TLTH och dess sektioner beställer lokaler på LTH (ny flik). Du hittar även guiden här i vänstermenyn.

OBS! Tänk på att lägga din beställning i god tid för att vi säkert skall hinna med, helst minst 2-3 arbetsdagar före ett event äger rum.

För M-husets lokaler gäller att du måste fylla i antingen en Eventblankett eller en Festblankett (beroende på när i tiden din bokning gäller - se mer under rubriken M-huset) som lämnas till receptionen i M-huset. För dig som är student i M-huset (M- respektive I-sektionen) så finns blanketterna att tillgå på er filserver.
För dig som är student i ett annat hus går blanketterna att hämta ut hos M-receptionen (ny flik).

Även andra husprefekter tillämpar blankettsystem för fester eller dylika arrangemang. Se informationen under respektive hus nedan

Olika regler i olika hus

I många fall är det lite olika regler i respektive hus, och vi redogör därför här nedan vad som gäller för varje hus. Klicka på drop-down-menyn för respektive hus.

 

De lokaler som kan bokas av studenter är samma som de undervisningslokaler som finns. Lokalerna beställs via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Bokningsregler

Studenter med A-huset som hemmahus behöver inte godkännande från husprefekt om arrangemanget avser föreläsning i huset på vardagar dagtid (8-17).

Övriga arrangemang samt om det gäller kvällar och helger krävs alltid husprefektens (Monika Jonsson) godkännande. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Studenter som inte har A-huset som hemmahus behöver ha alltid ha godkännande från husprefekten. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Skall det bokas för fest eller motsvarande tillställning kommer du att behöva fylla i en blankett (fås av husprefekten).

Gäller det lokalerna Fullskalelabbet och Utställningshallen MÅSTE man också kontakta vaktmästare Göran Nilsson.

Access till lokalerna

Alla studenter på A- och ID-programmen har normalt access till undervisningssalarna UTOM under lunchen samt kvälls- och helgtid, därför krävs det att man kontaktar vaktmästare Göran Nilsson ett par dagar i förväg så accessen kan ordnas.

På samma sätt behöver övriga studenter från andra hus kontakta vaktmästare Göran Nilsson ett par dagar i förväg för att ordna accessen.

Sammanställning av lokalerna

Sammanställning över lokalerna i A-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler i A-huset (ny flik).

 

De lokaler som kan bokas av studenter är samma som de undervisningslokaler som finns. Lokalerna beställs via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Bokningsregler

Studentsektioner med E-huset som hemmahus behöver inte godkännande från husprefekt (Johan Nilsson) om arrangemanget sker dagtid (8-17).

Arrangemang som gäller kvällar och helger kräver alltid husprefektens godkännande. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Studentsektioner som inte har E-huset som hemmahus behöver alltid ha godkännande från husprefekten, likaså bokningar i foajén. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Access till lokalerna

E-husets seminarie- /övningssalar är öppna under terminstid (ej tentaveckorna) och det krävs ingen speciell access till lokalerna när du har bokat dem.

E-husets datorsalar är tillgängliga med LU-kortet.

E-husets föreläsningssalar (E:A, E:B, E:C och E:1406) är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort. När du har bokat lokalen på rätt sätt i TimeEdit får du access till den för den tiden du har bokat.

Lokaler där särskilda regler gäller

E:1426 är belagd med kostnad om den bokas av studenter, oavsett till vilket ändamål.

E:Snick och E:Snack (5:e våningen) är endast för LTH:s kanslis aktiviteter och studenter har inte rätt att boka dem.

Grupprummen kan inte bokas i förväg, utan där är det "först-till-kvarn"-principen som gäller. Platserna kan inte reserveras utan att man sitter där. För speciella evenemang (t.ex. Arkad, Teknikfokus) finns det dock möjligheter att boka grupprummen, men först efter godkännande av husprefekten.

FikaFika - rummet utanför LED-Café bokas genom att e-posta till forvaltningschef@esek.se.

Sammanställning över lokalerna

Sammanställning över lokalerna i E-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler i E-huset (ny flik).

 

För eventuell lokalbokning på Fysicum pratar man med intendent Gabriele Kalus.

En sammanställning över lokalerna på Fysicum och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler på Fysicum (ny flik).

 

De lokaler som kan bokas av studenter är samma som de undervisningslokaler som finns. Lokalerna beställs via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Bokningsregler

Studenter som önskar boka lokal på IKDC behöver inte godkännande från husprefekt (för närvarande Patrik Nilsson) om arrangemanget sker dagtid (8-17).

Arrangemang som gäller kvällar och helger (eller särskilda arrangemang där du behöver hjälp med städutrustning e.d.) kräver alltid husprefektens godkännande. Det finns en blankett för detta ändamål som du får från husprefekten (Servicegruppen på IKDC får sedan en kopia på den när du lämnat in den). Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Access till lokalerna

IKDC:s båda föreläsningssalar (Lilla och Stora hörsalen) samt salarna DC:304 och DC:310 är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort. När du har bokat lokalen på rätt sätt i TimeEdit får du access till den för den tiden du har bokat.

Lokalen DC:216 är normalt alltid öppen.

Vid problem med access - kontakta Servicegruppen.

Övriga salar på IKDC är institutionsägda och bokas inte till studenter.

Café Bryggan

Det är inte är tillåtet att äta medhavd mat i Café Bryggans lokaler eller på deras uteservering. Café Bryggan har exklusiv dispositionsrätt till serveringsytan. Däremot kan du naturligtvis beställa din mat därifrån och äta den på deras serveringsyta.

Sammanställning av lokalerna

Sammanställning över lokalerna i IKDC/DC och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler på IKDC (ny flik).

 

De lokaler som kan bokas av studenter är samma som de undervisningslokaler som finns. Lokalerna beställs via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Bokningsregler

Studentsektioner med KC som hemmahus behöver inte godkännande från husprefekt (Martin Hedström) om arrangemanget sker dagtid (8-17).

Arrangemang som gäller kvällar och helger kräver alltid husprefektens godkännande. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Studentsektioner som inte har KC som hemmahus behöver alltid ha godkännande från husprefekten, likaså bokningar i foajén. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Access till lokalerna

KC:s föreläsningssalar/hörsalar är olåsta dagtid på vardagar, men vid bokningar på kvällar och helger krävs att man får särskild access på sitt LU-kort. Ordnas via intendent Caroline Lindblom.

KC:s seminarie- /övningssalar är öppna under terminstid (med undantagen nedan) och det krävs ingen speciell access till lokalerna när du har bokat dem.

Seminarie-/övningssalarna M, S och T är försedda med kortläsare och access ordnas via intendent Caroline Lindblom.

Seminarie-/övningssalarna X, Y och P är olåsta dagtid på vardagar, men vid bokningar på kvällar och helger krävs att man får särskild access på sitt LU-kort. Access ordnas via intendent Caroline Lindblom.

Sammanställning av lokalerna

Sammanställning över lokalerna på KC och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler på KC (ny flik).

OBS! Denna information gäller de ordinarie lokalerna på KC. För M-husets ersättningslokaler, se informationen under M-huset.

Kontakt KC - Kemicentrum

Kontaktuppgifter KC (ny flik)

 

 

Lokalerna i detta hus bokas på flera olika sätt med olika regler, se nedan.

Bokning via LTH:s schemaläggare/lokalbokare

Följande två lokaler bokas via mejl till schema@lth.lu.se (LTH:s schemaläggare):
Hollywood och Pratsalen (Pratsalen dock mycket sparsamt).

Alla bokningar av dessa lokaler oavsett tid på dygnet kräver att man i förväg har tillstånd från husprefekt Magdalena Unosson. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du skickar in din lokalbeställning.

Bokning via webben

Kårhusets hörsal bokas via TE Lokalbokning/Reserve (ny flik).

Denna lokal ersätter M:A under renoveringen av M-huset och därför gäller samma regler som för lokalerna i M-huset.

Bokning via Gemensamma lärosalar vid LU

Kårhusets aula bokas via mejl till lokalbokning@bygg.lu.se.

Bokning via TLTH

Bandysalen, Cornelis och Gasquesalen bokas via pedellen på TLTH, pedell@tlth.se. Se även TLTH:s sida över uhyrning av lokaler (ny flik).

Access till lokalerna

Hollywood och Kårhusets hörsal är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort. När du har bokat lokalen på rätt sätt i TimeEdit får du access till den för den tiden du har bokat.

Kårhusets aula är alltid låst, men låses upp 15 minuter innan din bokade tid börjar.

För access till övriga lokaler hänvisas till den person som har givit tillstånd till bokningen.

Sammanställning av lokalerna

Sammanställning över en del av lokalerna i Kårhuset (och hur de är bokade) hittar du på sammanställning över lokaler i Kårhuset (ny flik).

 

 

De lokaler som kan bokas av studenter är samma som de undervisningslokaler som finns. Lokalerna beställs via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Under renoveringen av M-huset återfinns motsvarande lokaler på KC (Kemicentrum) - hus 4.

Bokningsregler

Studentsektioner med M-huset som hemmahus behöver inte godkännande från husprefekt (Catarina Lindén) i förväg, utan det räcker att lämplig blankett (eventblankett eller festblankett) fylls i, skrivs under och lämnas in till M-receptionen. Husprefekten har dock rätt att neka en bokning som redan är gjord om denne finner det lämpligt.

Studentsektioner som inte har M-huset som hemmahus behöver alltid ha godkännande av husprefekten i förväg. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter"). Lämplig blankett måste också fyllas i.

För studenter i M-huset (M- respektive I-sektionen) så finns blanketterna att tillgå på er filserver.

För studenter från ett annat hus går blanketterna att hämta ut hos M-receptionen.

Access till lokalerna

De båda ersättningsföreläsningssalarna på KC (KC:D och KC:E) är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort. När du har bokat lokalen på rätt sätt i TimeEdit får du access till den för den tiden du har bokat.

Seminarie- och övningssalarna är i regel alltid öppna under terminstid (inklusive tentaveckor). Kan i samråd med I- och M-sektionen dock låsas under lov för att minska städbehovet.

Lokaler där särskilda regler gäller

Grupprummen kan inte bokas i förväg, utan där är det "först-till-kvarn"-principen som gäller.

Sammanställning av lokalerna

Sammanställning över lokalerna i M-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler i M-huset (ny flik).

Under renoveringen av M-huset återfinns motsvarande lokaler på KC (Kemicentrum) - hus 4.

 

 

Samtliga lokaler i denna byggnad bokas genom Gemensamma lärosalar vid LU, lokalbokning@bygg.lu.se.

En sammanställning över lokalerna i MA - Annexet/Matteannexet och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler i MA (ny flik).

 

 

De lokaler som kan bokas av studenter är i stort samma som de undervisningslokaler som finns. Många av lokalerna beställs via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se. Även andra bokningskontakter finns - se nedan.

Bokningsregler

Studentsektioner med MH som hemmahus (F-sektionen samt MUR, N-fakultetens organisation för matematikstudenter) behöver inte godkännande från husprefekt (Patrik Nordbeck) om arrangemanget sker dagtid (8-17). Grundvillkor är att aktiviteten inte får stå i vägen för undervisning och forskning.

Arrangemang som gäller kvällar och helger kräver alltid husprefektens godkännande. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Studentsektioner som inte har MH som hemmahus behöver alltid ha godkännande från husprefekten, likaså bokningar i foajén. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Lokaler som bokas via TimeEdit Reserve

MH:229, MH:331, MH:362A, MH:362B, MH:362C, MH:362D samt MH:140 Backus.

Lokaler som bokas via Gemensamma lärosalar vid LU

MH:Gårdingsalen och MH:Rieszsalen

Lokaler som bokas via studierektor LTH (Anders Holst)

MH:333 och MH:309A

Lokaler som bokas via studierektor N (Anna-Maria Persson)

MH:227, MH:228, MH:309B, MH:309C, MH:332A, MH:332B och MH:Hörmandersalen

Access till lokalerna

Seminarie- /övningssalarna i MH är normalt öppna under terminstid (ej tentaveckorna) och det krävs ingen speciell access till lokalerna när du har bokat dem.

Datorsalen MH:140 Backus är tillgänglig med LU-kortet.

Föreläsningssalarna (MH:Gårdingsalen, MH:Hörmandersalen och MH:Rieszsalen) är alltid låsta, men låses upp 15 minuter innan din bokade tid börjar.

Vaktmästarhjälp

Vid behov av vaktmästarhjälp kan vaktmästare Jörgen Persson kontaktas, se nedan.

Sammanställning av lokalerna

Sammanställning över lokalerna i MH/Matematikhuset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokalerna i MH/Matematikhuset (ny flik).

På Studiecentrum beställs de båda möteslokalerna Brunnen och Pepparholm via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Bokningsregler

Samtliga bokningar i lokalerna Brunnen och Pepparholm kräver att du har husprefekt Magdalena Unossons tillstånd. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

I övrigt gäller att lokalerna enbart får bokas när det är bemannat med personal under Studiecentrums öppettider, ny flik (som också är desamma som bibliotekets öppettider, ny flik). För närvarande är öppettiderna 8-17 under vardagar och 10-17 under helger

Access till lokalerna

De båda lokalerna är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort. När du har bokat lokalen på rätt sätt i TimeEdit får du access till den för den tiden du har bokat.

Sammanställning av lokaler

Sammanställning över lokalerna på Studiecentrum och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokalerna på Studiecentrum (ny flik).
 

 

 

De lokaler som kan bokas av studenter är i stort samma som de undervisningslokaler som finns. Lokalerna beställs via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik av utsedda lokalbokare för respektive sektion. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Bokningsregler

Studentsektioner med V-huset som hemmahus behöver inte godkännande från husprefekt (Stefan Olander) om arrangemanget sker dagtid (8-17).

Arrangemang som gäller kvällar och helger kräver alltid husprefektens godkännande. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Studentsektioner som inte har V-huset som hemmahus behöver alltid ha godkännande från husprefekten, likaså bokningar i foajén. Glöm inte att ange att godkännande erhållits när du gör din lokalbeställning (skrivs i fältet för "Intern kommentar" eller i fältet "Kontaktuppgifter").

Access till lokalerna

V-husets seminarie- /övningssalar skall vara öppna under terminstid (ej tentaveckorna) och det krävs ingen speciell access till lokalerna när du har bokat dem.

V-husets datorsalar är tillgängliga med LU-kortet.

V-husets grupprum (V:grupp 11, 12, 13, 14 och 15) är alltid upplåsta, men de måste bokas i TimeEdit.

V-husets föreläsningssalar (V:A, V:B och V:C) är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort. När du har bokat lokalen på rätt sätt i TimeEdit får du access till den för den tiden du har bokat.

Lokaler där särskilda regler gäller

V:D är generellt inte tillgänglig för studenter att boka, utan kräver tillstånd av husprefekt.

Vaktmästarhjälp

Är du i behov av vaktmästarhjälp kan detta fås av vaktmästare Stefan Jönsson.

Sammanställning över lokalerna

Sammanställning över lokalerna i V-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokalerna i V-huset (ny flik).

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Kontaktadress gällande lokalbokning på LTH

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

LU:s Lathundar och manualer (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit, prenumererar på ett schema etc

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-06-10