Hoppa till huvudinnehåll

Ladok

nya Ladok (Ladok3)

Den här sidan beskriver främst de LTH-specifika förutsättningar som gäller i och med övergången till Ladok3 i mars/april 2018.

Inläggning av antagning/förväntat deltagande

Informationen har flyttat till sidan om kursanmälan (relativt långt ner på sidan).

Kursanmälan

Informationen flyttad till sidan om kursanmälan. Där hittar man också alternativ för er som tidigare har tittat på db.ddg.lth.se-listorna för att se vilka som anmält sig.

Registrering på exjobb och ingenjörsinriktad yrkesträning

På grund av hur behörigheterna i Ladok3 är uppbyggda kan programplanerarna inte längre registrera studenter på exjobb eller ingenjörsinriktad yrkesträning ("F97-kurserna"). Istället kommer de, efter att de har lagt in förväntat deltagande (kursval/antagning) på kursen kontakta kursadministratören på kursgivande institution och be henne/honom registrera studenten.

Detta sätt kommer att gälla åtminstone vårterminen ut. Eventuellt kommer det ske ändringar i detta framöver.

Kurstillfällen - kurskoder

Gamla tillfällen (tom VT2018)

För program som hade terminsregistering i Ladok2 (gäller samtliga LTH:s program) fanns normalt sett inte definierade kurstillfällen. Detta ledde t.ex. att det var svårt att skilja på studenter som läsa samma kurskod på samma termin men på olika kursomgångar (finns t.ex. på matte, reglerteknik, datavetenskap). I Ladok3 måste det finnas kurstillfällen, då alla registreringar sker på tillfällen ej på kurskod+termin som i Ladok2.

Detta har gjort att det har skapats upp massa kurstillfällen för LTH:s kurser, som användarna är ovana vid. Koder med A, B, X, Y och KONV- finns det många av, och det kan finnas flera tillfällen för samma termin. Dessutom finns det koder på T. Det är tillfällen som fanns i Ladok2, för de (få) studenter som läste LTH:s kurser som fristående kurs eller som inresande utbytesstudent. När dessa har "passat in" på konverterad data har även LTH:s programstudenter hamnat på dessa tillfälleskoder.

Det ter sig lätt slumpmässigt hur många koder som skapats för en viss kurs en viss termin och på vilka koder som studenterna hamnat. Det finns dock en logik i det hela, som beror på många faktorer.

Studenter som är omregistrerade utan att det finns ett passande tillfälle har också fått ett 'KONV-'-tillfälle. Detta då även alla omregistreringar i Ladok3 måste ske på ett tillfälle. 

Nya tillfällen (from HT2018)

Från hösten 2018 kommer det bli mer struktur på tillfälleskoderna, och det kommer att vara färre tillfällen, men dock ett per "kursomgång" (så att kurser som ges flera gånger inom samma termin kommer ha flera tillfällen i Ladok).

LTH:s programkurser kommer att få tillfälleskoder (=anmälningskoder) på formen PXXXX. P:et står för LTH:s programkurser.

Det första X:et (2:a positionen) bör vara läsårstalets början, så att kurser som startar 17/18 får 7. Kurser som går 18/19 får 8, 19/20 får 9, 20/21 får 0, 21/22 får 1 osv.

Det andra X:et (3:e positionen, i mitten av tillfälleskoden) får följande regler:

 • 1 kurser som börjar och slutar i lp1
 • 2 kurser som börjar och slutar i lp2
 • 3 kurser som börjar och slutar i lp3
 • 4 kurser som börjar och slutar i lp4
 • 5 kurser som börjar i lp1 och slutar i lp2
 • H kurser som börjar i lp1 och slutar i lp2 - för exjobb och ingenjörsinriktad yrkestränings-kursen
 • 6 kurser som börjar i lp2 och slutar i lp3
 • 7 kurser som börjar i lp3 och slutar i lp4
 • V kurser som börjar i lp3 och slutar i lp4 - för exjobb och ingenjörsinriktad yrkestränings-kursen
 • 8 kurser som börjar i lp1 och slutar i lp3
 • 9 kurser som börjar i lp2 och slutar i lp4
 • L kurser som går över hela läsåret (lp1-lp4)
 • S kurser som går över sommaren (notera att läsårssiffran är för det "föregående" läsåret, så sommaren 2019 har en 8 som läsårssiffra)
 • 0 special som normalt enbart används för tillfällen på gamla versioner eller gamla kurskoder, och således enbart används för omregistreringar (enstaka undantag kan förekomma).
 • T tillfällen för omregistrering av kurser som slutar i lp4, och där studenterna på dessa ska kunna anmäla sig till omtentorna runt påsk, vilket de inte kan på de "vanliga" tillfällena (4 eller 7). Används from VT2023.

De två sista X:en (position 4 och 5) är ett löpnummer bestående av 0-9 och A-Z (ej stora I, ej stora O, ej ÅÄÖ). Det sker inget försök att samma kurser/tillfällen ska få samma löpnummer mellan läsåren. Tillsammans med det andra X:et (läsperiod) kommer koderna att räcka till samtliga LTH:s kurser/tillfällen med råge.

Exempel: en kurs som går under läsåret 19/20 och som börjar i lp1 och slutar i lp2 kan få en kod P95H7.

Dessa regler, tillsammans med kurskoden, kommer att göra det förhållandevis lätt att hitta kurser och tillhörande kurstillfällen i Ladok3 för LTH:s programkurser. Samma koder kan uppträda efter 10 års tid, men då Ladok3 även alltid visar även datum, så kommer detta inte störa användarna mycket. Koder utan läsårssiffror hade troligtvis varit svårare att hitta/skilja mellan i Ladok3:s GUI.

Tentatillfällen

LTH:s kansli kommer att fortsätta föra över tentamenstillfällen som är schemalagda i TimeEdit av LTH:s schemaläggare. Det gäller precis som förut skriftliga salstentor (ordinarie tentor och omtentor), dvs samma typer som omfattas av LTH:s regelverk för anonyma tentor.

Varje institution/kurs kan själva lägga upp ytterligare aktivitetstillfällen i Ladok om man vill ha anmälan till labbar, exkursioner eller annat, men tentor ska inte läggas upp av LTH:s institutioner. Ska ändringar ske ska schemaläggarna göra det, precis som förut.

Anonymkoder

I och med Ladok3 ändras formen på anonymkoderna till att vara NNN-XXXX-SSS, där NNN är de tre sista tecknen i kurskoden, XXXX är löpnummer, SSS är tre slumpbokstäver. T.ex. A05-0023-DPX. De sista tecknen är införda i Ladok3 för att öka säkerheten mot att löpnumret skrivs slarvigt så att två koder kan se lika ut.

Kemiteknik har uppdateras sin tentaomslagsmall, så ni som använder den, kontakta Kemiteknik för att få den nya mallen.

Självregistrering på kurser (from HT2018)

Informationen är flyttad till förkunskapskontroll och registrering.

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2019-11-08