Hoppa till huvudinnehåll

A-huset - översikt av lokaler

A-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 24.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal A:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal A:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 1
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att få s.k. kommandobehörighet (möjlighet att stänga av larmet i 1,5 timme) måste man vända sig till LU-kortet via servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal A:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 75
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att få s.k. kommandobehörighet (möjlighet att stänga av larmet i 1,5 timme) måste man vända sig till LU-kortet via servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal A:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 75
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att få s.k. kommandobehörighet (möjlighet att stänga av larmet i 1,5 timme) måste man vända sig till LU-kortet via servicedesk@lu.se.
Övrigt: Från och med HT 2021 är A:C är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal A:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar

Våning: 1
Platsantal: 120
Ägare: Husstyrelsen A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Ateljé (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Ateljé (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se minst 5 dagar innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 1
Platsantal: 30
Ägare: Husstyrelsen A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Black Box (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Black Box (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 4
Platsantal: 14
Ägare: Arkitektur och byggd miljö (ABM)
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:4011 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:4011 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Aula/högtidssal/foajéer

Våning: 1
Platsantal:
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Foajé N (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Foajé N (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 1
Platsantal:
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Foajé S (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Foajé S (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 1
Platsantal: 150
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Utställningshallen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Foajé Utställningshallen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se minst 5 dagar innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Datorsalar med Windows

Våning: 1
Platsantal: 25 datorer, 26 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

Här hittar du DDG:s översikt över datorsalarna i A-huset (ny flik).

Utrustning lokal A:1031 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:1031 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Laborationssalar

Våning: 1
Platsantal: 100
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Fullskalelabbet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Fullskalelabbet (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se minst 5 dagar innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 4
Platsantal: 34
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:4057 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:4057 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Våning: 5
Platsantal: 12
Ägare: Arkitektur och byggd miljö (ABM)
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:5012 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:5012 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Våning: 5
Platsantal: 15
Ägare: Arkitektur och byggd miljö (ABM)
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:5057 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:5057 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-05-07