Hoppa till huvudinnehåll

Planering av kursutbud

LTH:s programkurser

Inför varje läsår planerar LTH:s institutioner och program utbudet för det kommande läsåret.

För planeringen inför läsåret 2023/24 gäller följande tider för institutionernas arbete:

 Öppnar för
redigering
Inlämning
utbud
Inlämning
kursplan
Befintliga kurser22/8-202219/9-202213/1-2023
Nya kurser22/8-202219/9-202219/9-2022
Fristående kurser
gäller både
HT23 och VT24
22/8-202219/9-202219/9-2022

Att tänka på i LubasPP

  • I LubasPP samspelar institutionens utbudsinlämning med menyn utbudsdata i kurseditorn. På samma sätt samspelar kursplansinlämningen med menyn kursplan&info.
    Detta medför att om man har lämnat in t.ex. utbud, så kan man inte längre editera de uppgifter som finns under menyn utbudsdata, t.ex. timplanen, delprov m.m.
  • När man byter editeringssida inne i kurseditorn och väljer alternativ från undermenyerna, måste man klicka med vänster musknapp ovanpå texten på menyerna (grönmarkerat); det räcker inte att klicka på det rödmarkerade området
  • När man öppnat en kurseditor tar det normalt ca 60 minuter tills det fönstret timear out. Tiden förlängs inte om man klickar runt i kurseditorn. Efter denna tiden har gått får man ladda om fönstret eller stänga det och öppna ett nytt för att kunna editera kursen igen.

Läsläge

Efter att systemet stängt för institutionerna att skapa nya kurser, är det öppet i läsläge för alla. Om man inte loggar in kan man således följa vad som händer och planeras med kurserna, men man kan inte ändra något.

Kurskodsbyte inför 17/18

Som förberedelse inför Ladok3 har samtliga gamla kurskoder (de som var på formen 3 bokstäver + 3 siffror) bytts till nya kurskoder inför läsåret 17/18 (formen 4 bokstäver + 2 siffror). Kursnamn, poäng och betygsskala är oförändrade.

Nedan finns förteckningar över samtliga de byten som skett.

Ändrade kurskoder (Excel, olika sorteringar, programkurser och exjobb)

Ändrade kurskoder (PDF, endast programkurser)

Studenter som redan har påbörjat en kurs enligt den gamla kurskoden ska inte påbörja samma kurs på den nya kurskoden.

Nyheter LubasPP (sommaren 2015)

Version 2.5 av LubasPP är nu installerad. Det finns en hel del ändringar. De enskilda ändringarna är ganska små, men är ofta utformade för att förenkla arbetet för användarna.

Nyheter i LubasPP 2.5

Planering av utbud - LubasPP

https://lubaspp.lu.se/

OBS: Sedan maj 2022 krävs VPN för att ansluta till LubasPP om man ansluter utanför LU:s nätverk. Guide för VPN

LubasPP används för planering av programkurserna from 2012/13, och för LTH:s fristående kurser from HT2015.

Publicerat utbud

Det publicerade utbudet och kursplanerna finns från början av maj inför det kommande läsåret på

https://kurser.lth.se/

Tidplan och årliga anvisningar

Kriterier för kostnadsfaktorer

Kriterier för kostnadsfaktorer

Kriterier som används för kurskostnadsklassningen av kurser. Institutionerna behöver bara lämna förslag på kostnadsfaktorer till nya kurser.

Beredningsansvar, frågor & support

Ansvarig områdesansvarig, programledning och programplanerare

Frågor om regelverk och kursutbud

Beredande programplanerare (se fil ovan)

Kontaktuppgifter programplanerare

Frågor om, support av och synpunkter på LubasPP-systemet samt behörigheter

Karim Andersson

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2019-12-11