Hoppa till huvudinnehåll

Registrering och upprop

Från höstterminen 2018 gäller nya rutiner på LTH för hur och vem som sköter registreringar. Detta som en följd av övergången till Ladok3.

Terminsregistreringar (=registrering på programmet) finns inte längre i Ladok. Tidigare registrerade LTH:s studenter sig själva på terminen/programmet och institutionens utbildningsadministratör registrerade på kurserna. Från hösten 2018 går LTH över till att studenterna registrerar sig själva på kurser.

Fristående kurser

På LTH:s fristående kurser (oftast med kurskoder som börjar på TFRxxx) sker ingen förändring. Här är det fortfarande institutionens utbildningsadministratör som registrerar studenterna efter upprop. Detta primärt för att kunna sköta efterantagning på ett adekvat sätt.

Programkurser

Studenterna registrerar sig själva från måndagen före läsperioden börjar, dock gäller särskilda tider inför läsperiod 1. Se sidan för studenter för exakta datum. Det är öppet fram till och med fredagen i läsvecka 2. När öppettiden för registrering är över kan studenterna inte registrera sig själva. Utbildningsadministratören på respektive institution/avdelning kan göra det även efter att studenterna inte kan göra det själva.

Studenter kan däremot inte omregistrera sig själv på någon kurs*. Detta görs av utbildningsadministratören på institutionen/avdelningen som ger kursen, efter att student hört av sig.

Not 1: Om läraren håller upprop på första föreläsningen är det OK att institutionen registrerar de studenter som var där, men som ännu inte registrerat sig.

Not 2: Det är OK för institutionen att lägga in återbud/tidigt avbrott på de studenter som inte kom på kursens första föreläsning/upprop, under förutsättning att studenterna i god tid före kursen börjat informerats om att det är obligatorisk närvaro på det tillfället. Tänk på att inte lägga återbud på studenter som anmält att de ska läsa kursen men inte kan närvara. Studenter som redan har registrerat sig ska kontaktas via mail (inkl rimlig väntetid) före tidigt avbrott läggs in.

Om återbud läggs in kan det inte tas bort (inte ens av någon med maximal behörighet i Ladok). Om så har skett och studenten ändå ska få läsa kursen, får programplaneraren lägga in ett nytt förväntat deltagande.

*) Själv-omregistrering är öppet för studenterna på de stora grundkurserna i matematik, men inte andra kurser.

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2019-12-11