Hoppa till huvudinnehåll

IKDC - översikt av lokaler

IKDC (Ingvar Kamprad Designcentrum) ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 26.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal DC:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal DC:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 45
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:Lilla hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:Lilla hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 94
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: Från och med HT 2021 är DC:Stora hörsalen en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal DC:Stora hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:Stora hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 36
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:243 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:243 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 3 (en våning upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 35
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:304 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:304 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3 (en våning upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 40
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:310 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:310 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 4 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 30
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:467 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:467 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 4 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 12
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:493 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:493 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 5 (tre våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 30
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:567 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:567 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Datorsalar med Windows

Våning: 1 (källarplan)
Platsantal: 30 datorer, 31 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se.

DDG:s översikt över datorsalarna på IKDC (ny flik)

Utrustning lokal DC:108 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:108 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 3 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 20 datorer, 21 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på IKDC (ny flik)

Utrustning lokal DC:308 Sigvard (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:308 Sigvard (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Grupprum

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 8
Ägare: LTH Gem
Access: Skall alltid vara öppen. Vid problem - kontakta servicegruppen@design.lth.se.

Utrustning lokal DC:216 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:216 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 4 (tre våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 8
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:402 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:402 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 4 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 4
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:464 A Samtalsrummet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:464 A Samtalsrummet (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 5 (fyra våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 8
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:502 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:502 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 5 (fyra våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 10
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:518 Bodilrummet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:518 Bodilrummet (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-05-12