Hoppa till huvudinnehåll

Show

1416841260

Björn Regnell, professor i datavetenskap, har tagit initiativ till en ny fond som ska uppmärksamma dem som programmerar i öppen källkod. "Öppen källkod håller på att bli en gemensam infrastruktur, eftersom samhället är så mjukvaruberoende", menar han. En ökande andel av all den mjukvara som finns i samhället utvecklas numera öppet. Enligt Björn Regnell, professor i datavetenskap vid LTH, är det en ny samhällsinfrastruktur vi ser växa fram. Nu vill han uppmärksamma alla de teknologer, forskare, företag och andra IT-entusiaster inom Öresundsregionen som i det fördolda bidrar till den här utvecklingen, ofta utan ersättning. Tillsammans med entreprenörerna Hampus Jakobsson, Jan-Erik Solem och Karl-Anders Johansson bildar han därför Lunds University Fund For Open Source Software, Lufoss.
 Det är nog inte allmänt känt, men Öresundsregionen i allmänhet och Lund-Malmö i synnerhet en mycket viktig nod vad gäller bidrag till globala öppenkällkodsprojekt, exempelvis Linux och Android och massor av andra projekt som finns tillgängliga på de stora globala öppenkällkodssajterna GitHub, Bitbucket och Sourceforge, säger Björn Regnell.
Grundplåten ligger på 80 000 kronor, där grundarna bidragit med varsin fjärdedel. Utdelningen ligger till att börja med på 5000 – 10 000 kronor och kan därför inledningsvis sägas vara på stipendie-nivå, men de tror och hoppas på att fler ska skjuta till medel.
 Det mesta som sker i det så kallade molnet handlar om öppen källkod. Många företag bygger sina affärer på öppen källkod, här i Lund Malmö-området finns exempelvis Neo4j, Sony, Intel, och konsultbolag såsom exempelvis Jayway, tillägger han.
För studenters del blir bidrag från fonden ett sätt att visa upp arbetsprover i form av källkod inför sin första anställning i näringslivet. För företag blir den ett sätt att nosa upp intressant kompetens. För forskares del blir det ett sätt att nå ut men sina resultat till bredare användning.
 Forskare inom det här området bidrar ju till samhället inte bara med publikationer, utan även med just öppen källkod som kommer alla till gagn och är fritt tillgänglig. Här i Lund sysslar vi mycket med öppen källkods-utveckling, säger Björn Regnell.
 Sammantaget vill vi sätta lokal aktivitet med global påverkan på kartan, säger han.
 


By:Kristina Lindgärde
Sidansvarig: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se | 2018-11-12