Kurser

Membranprocesser tas upp i flera kurser i grundutbildningen vid LTH. Vid Institutionen för kemiteknik ges doktorandkurser och uppdragsutbildningar inom membranteknik.

Grundutbildningskurser

KETF10 Separationsprocesser

KBTN05 Separationsprocesser i bioteknik

KASN25 Polymerkemi

KASN20 Polymerfysik

Doktorandkurser

KET045F Transportfenomen i membranprocesser (5 hp)
Målsättningen med denna kurs är att ge en inblick i de fysikaliska fenomen som styr separationsprocessen i membrananläggningar.

KET040F Tillämpningar av membranprocesser (5 hp)
Målsättningen med denna kurs är att ge studerande möjlighet att med kvalificerad handledning genomföra ett mindre projekt med en frågeställning med anknytning till membranprocesser.

Uppdrags- och vidareutbildning

Kursen ges som internatkurs under 3 dagar. Kursens uppläggning är anpassad så att den kan följas av både nybörjare som vill lära sig grunderna och personer som arbetar med membranprocesser och vill lära sig mer om processerna. Under kursen varvas teori och övningar med exempel från tillämpningar inom livsmedelsindustrin, kemisk industri, skogsindustri och vattenrening.

Sidansvarig: Maria.Messer@chemeng.lth.se | 2017-12-12