Historia

Grundläggande och tillämpad forskning inom membranteknikområdet har en lång tradition vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Alltsedan 1970-talet har forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivits här. Först inom ramen för Stiftelsen för Membranteknik som bildades 1978 av ett antal svenska och internationella företag. I arbetet i Membranstiftelsen samarbetade såväl forskare som användare av membranprocesser och membrantillverkare. Stiftelsen ombildades år 2000 till Centrum för Membranteknik vid LTH. Kompetensen inom området industriella membranprocesser och syntetiska och keramiska membran är från och med 2011 samlad i en Membranportal vid LTH, Lunds universitet. 

Sidansvarig: Maria.Messer@chemeng.lth.se | 2015-11-06