Om membranportalen

Syftet med Membranportalen är:

  • att visa vilken kompetens inom området industriella membranprocesser som finns vid Lunds universitet
  • att förenkla kontaktvägarna och skapa nya samarbeten inom universitet, med företag och omgivande samhälle
  • att tillhandahålla kurser inom grund- och forskarutbildning, samt för kompentensutveckling av yrkesverksamma
Sidansvarig: Maria.Messer@chemeng.lth.se | 2015-11-06