Att söka en läraranställning vid LTH

Du söker en anställning via anställningsannonsen.

Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter.
Ansökan ska skrivas på engelska.

Instruktioner och mallar:
Instruktioner för akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola
Mall A-G vetenskaplig meritportfölj
Mall A-G konstnärlig meritportfölj

 

Sätt samman din ansökan på följande sätt och ladda upp den som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Ansökan (A-G) - Laddas upp som en sammanhängande PDF-fil
A.Personligt brev
B.CV
C.Förteckning över utvalda publikationer
D.Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
E.Pedagogisk meritportfölj
F.Meritportfölj för ledarskap och administrativa uppdrag
G.Meritportfölj för innovation, entreprenörskap och samverkan   
H.Utvalda publikationer (enligt C) - Laddas upp en åt gången (max 10 publikationer)
I.Bilagor och intyg - Laddas upp som en sammanhängande PDF-fil (max 50 sidor)

 

 

Page Manager: camilla.nilsson@kansli.lth.se | 2018-10-26