Industridoktorand

En industridoktorand är en forskarstuderande som både är anställd av - och bedriver huvuddelen av - sin forskning på ett industriföretag. Genom att engagera en industridoktorand leds det långsiktiga utvecklingsarbetet och kunskapsbyggandet i organisationen framåt. Doktoranden verkar inom den egna organisationen, och har samtidigt genom handledning och forskarkontakter på LTH tillgång till forskningsfronten inom ert område.

Läs mer om utbildning på forskarnivå

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-10-21