Vision, mål och strategier

LTH | Till nytta för världen

LTH är en del av Lunds universitet, vars vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

LTH:s egen vision är: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

LTH har formulerat en strategi som sätter riktningen och anger att fakulteten till 2026 ska vara:

  1. Känt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och för undervisning av högsta kvalitet
  2. Känt för att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora samhällsutmaningarna
  3. En ledande aktör i den offentliga debatten
  4. En nationellt och internationellt attraktiv miljö som lockar framstående medarbetare och talangfulla studenter
  5. En funktionell, professionell och effektiv organisation.
Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-01-25