Nyheter

29 July 2020

Tack vare ett nytt innovativt koncept* har MAX IV banat väg för fjärde generationens synkrotroner. I en ny forskningsartikel bevisas den revolutionerande inverkan som MAX IV:s röntgenljus kan ha för utvecklingen av nanoelektronik, både inom grundforskningen och för industriella tillverkare.

13 July 2020

Att arbeta proaktivt – och tidigt identifiera möjliga risker. De forskare och industrier som letar efter nya material, som svar på stora samhällsutmaningar, bör göra det i nära samarbete med nanosäkerhetsforskare. Så resonerar två LTH-forskare som båda fördjupat sig i risker med nya material.

10 July 2020

Ett nytt EU-projekt har som mål att lösa upp en flaskhals vid utvecklingen av kvantdatorer för att därigenom bana väg för bättre kvantdatorer i framtiden. Lunds universitet är koordinator för projektet som har en sammanlagd budget på drygt 45 miljoner kronor.

desc
8 July 2020

Projektet ”Digital innovationshubb – Sydsverige” ska under tre år under ledning av nätverksorganisationen Mobile Heights arbeta för att skapa en arena för utveckling av ny digital teknik.

1 July 2020

Efter framgångar med ett studentprojekt grundade LTH-alumnen Divya Mohan företaget The edibles – och nu siktar hon på riskkapital för att kunna nå ut på marknaden med sin första produkt.

25 June 2020

Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft - eller snarare av koldioxid. Plasten i dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet.

17 June 2020

Just nu pågår forskning för nästa generations 5G-nät. På Institutionen för elektro- och informationsteknik på LTH har man byggt upp en världsunik mätutrustning i samarbete med både Ericsson och Sony. Målet är att skapa ett både betydligt stabilare och snabbare mobilnät än tidigare.

17 June 2020

Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris 2020 går till Jonas Borell vid Lunds Tekniska Högskola. Han får priset för att entusiastiskt och engagerat utvecklat utbildningen i arbetsmiljö för ingenjörsstudenter.

15 June 2020

En nyligen prisad teknik kommer göra framtida tunnelbyggen en smula smidigare. Nils Rydén, forskare i teknisk geologi vid LTH, har utvecklat en metod som gör att man slipper testborra för att kolla om tunneln är stabil och tät.

9 June 2020

Hur ska framtidens hållbara plast produceras? Forskningsprogrammet Steps vision är ett samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt. Hör forskare och industriföreträdare om fyra framsteg i utvecklandet av framtidens plast.