Nyheter

18 January 2021

KRÖNIKA. Dessvärre tycks fokus på kortsiktig vårdoptimering ha hämmat den samverkan som länge drivit medicintekniska innovationer i Sverige. Här finns en potential att ta bättre vara på och LTH kan bidra till innovativa lösningar, produkter och tjänster. Det skriver professor Hanna Isaksson i senaste numret av LTH-nytt.

18 January 2021

Den nya LTH-ledningen är bland annat angelägen om att ytterligare stimulera och bygga starka tvärvetenskapliga forskningsmiljöer i samverkan med strategiska partners. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson, som tillträdde den 1 januari.

12 January 2021

Genom att studera kalla atomer har forskare på ett unikt sätt kunnat observera ett förstadium till en kvantfasövergång, och därigenom studera fysikaliska processer som kan liknas vid den så kallade Higgsmekanismen. Upptäckten kan bland annat ge mer kunskap om kvantmekaniska processer som liknar de förlopp där ämnen ändrar form från gas, vätska eller fast form till ett annat tillstånd. Resultatet kan också ge mer kunskap om suprafluider och supraledare.

7 January 2021

Christelle Prinz, professor i fasta tillståndets fysik, och Edouard Berrocal, forskare i förbränningsfysik, får 150 000 euro vardera för att vidareutveckla forskningsresultat som av anslagsgivaren Europiska forskningsrådet bedöms ha stor innovationspotential.

30 December 2020

Jag har hunnit bli extremt imponerad av det arbete som utförs på LTH, inte minst av Teknologkåren, och jag har sett att vi är många som verkligen vill LTH:s bästa, även om vi ibland tycker olika i sakfrågorna. Men varför skall vi vara överens hela tiden? Jag är övertygad om att vi med våra olika åsikter, bakgrunder och förutsättningar har en fantastisk möjlighet att utveckla LTH. Det skriver Viktor Öwall, i ett sista blogginlägg i egenskap av LTH:s rektor.

desc
27 December 2020

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna, skriver svenska forskare från bland annat Lund universitet i tidskriften Nature.

17 December 2020

En av de viktigaste saker vi skall skicka med våra studenter ut i livet är: Granska allt kritiskt, även det LTH:s lärare, professorer eller rektor säger. Vi måste alla stå upp för både ideal och ett faktabaserat beslutsfattande, skriver Viktor Öwall, rektor för LTH, i sin blogg.

16 December 2020

Johan Wester, komiker och programledare, men också drivkraft i bolaget Skånemotor, samt Kerstin Lindell, VD och koncernchef för golvbranschföretaget Bona, har utsetts till hedersdoktorer vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

16 December 2020

Forskare vid LTH har filmat hostningar genom olika munskydd med extremt hög tidsupplösning – 8 000 bilder per sekund – och hög känslighet med hjälp av laser. Detta har gjort det möjligt att räkna antalet droppar samt mäta deras hastighet med stor noggrannhet. De preliminära resultaten visar att bara 15% av dropparna passerar ett billigt munskydd. Dessa droppar var vanligtvis så små att de kan ses som aerosoler.

15 December 2020

LTH:s examenshögtid fick hösten 2020 bli på distans som så mycket annat i samhället. Rektor Viktor Öwalls tal till examinanderna spelades in och kan ses nedan eller på LTH:s Youtubekanal. Där finns också filmer med de övriga talarna på examenshögtiden.